Nhờ tư vấn - Cần giúp đỡ khắc phục lỗi Outlook Express không load được email? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Cần giúp đỡ khắc phục lỗi Outlook Express không load được email?

natuan01

Gà con
Chào các bạn,
Mình hiện đang dùng Laptop cài chương trình Outlook để truy cập email tên miền công ty. Bình thường ở công ty hay thi thoảng đi công tác thì việc truy cập vào email không gặp trở ngại gì, tuy nhiên mấy hôm nay ở nhà tránh dịch Covid mình mang laptop về nhà sử dụng và không thể dùng Outlook truy cập và load được email.
Khi load email hiện ra thông báo: "Task 'abcdef@tên miền- Receiving' reported error (0x80042108) : 'Outlook cannot connect to your incoming (POP3) email server. If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provider (ISP).'"
Mặt khác, khi mình dùng phần mềm Mail mặc định của Win 10 để truy cập email thì vẫn truy cập được bình thường. Dùng máy tính để bàn tại nhà cũng không gặp vấn đề gì với Outlook.
Mình sử dụng POP3 của Outlook để load email và save offline vào máy tính nên luôn ưu tiên muốn tiếp tục sử dụng Outlook.
Mong các bạn giúp mình xử lý lỗi trên để việc truy cập email bằng Outlook không gặp trở ngại.
Cám ơn các bạn nhiều!
 

sugarkim


Junior Moderator
Thành viên BQT
Nếu chương trình khác dùng giao thức POP3 được mà riêng Outlook không được thì bạn kiểm tra chương trình Outlook có bị chặn không?
 

natuan01

Gà con
Mình chỉ dùng giao thức POP3 của Outlook, lỗi load email trên chỉ gặp phải khi dùng mạng internet ở nhà bằng chính laptop mình vẫn dùng hàng ngày tại Công ty, máy desktop ở nhà thì không bị gặp lỗi đó.
 

natuan01

Gà con
Muốn kiểm tra xem chương trình Outlook có bị chặn không như thế nào bạn?
Nếu chương trình khác dùng giao thức POP3 được mà riêng Outlook không được thì bạn kiểm tra chương trình Outlook có bị chặn không?
 

Hinun97

Ở đâu khó có Hinun
Thành viên BQT
Mình chỉ dùng giao thức POP3 của Outlook, lỗi load email trên chỉ gặp phải khi dùng mạng internet ở nhà bằng chính laptop mình vẫn dùng hàng ngày tại Công ty, máy desktop ở nhà thì không bị gặp lỗi đó.
Vậy nên mới nói là hỏi lại IT. Vì ở công ty là dùng mạng nội bộ rồi, ra ngoài thì có khi đã bị chặn.
 

natuan01

Gà con
Vậy nên mới nói là hỏi lại IT. Vì ở công ty là dùng mạng nội bộ rồi, ra ngoài thì có khi đã bị chặn.
Ah, không phải do IT công ty, văn phòng nơi mình thường làm việc không phải là trụ sở công ty nên không liên quan đến mạng nội bộ của công ty.
 

sugarkim


Junior Moderator
Thành viên BQT
Muốn kiểm tra xem chương trình Outlook có bị chặn không như thế nào bạn?
Nếu máy bạn không dùng phần mềm diệt virus thì vào Firewall còn nếu có chương trình diệt virus thì tìm trong đó.
Untitled.png
 


Top