Hỏi/ Thắc mắc - Cần file iso VnzMBMan-2017-6-Lite-170616 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Cần file iso VnzMBMan-2017-6-Lite-170616

LeNhutThanh

Búa Gỗ
Em đang cần link iso VnzMBMan-2017-6-Lite-170616.iso hoặc cao hơn cũng được miễn là vnzMBMAN để tạo usb boot ạ bác nào còn file có thể up lên gg drive hay đâu ngoài fshare để em tải phát.xin cảm ơn trước ạ tại giờ kiếm link thì toàn die thôi ạ
 

metastock

Rìu Chiến Bạc Chấm
Em đang cần link iso VnzMBMan-2017-6-Lite-170616.iso hoặc cao hơn cũng được miễn là vnzMBMAN để tạo usb boot ạ bác nào còn file có thể up lên gg drive hay đâu ngoài fshare để em tải phát.xin cảm ơn trước ạ tại giờ kiếm link thì toàn die thôi ạ
Gửi bạn link tải:
VnzMBMan-v2017.6-Lite-170616.iso
 

LeNhutThanh

Búa Gỗ
Gửi bạn link tải:
VnzMBMan-v2017.6-Lite-170616.iso

cũng tìm được link mshare này mà tải toàn 50% 60% là nó đơ thôi bác ơi @@.bác có thể tải rồi up lên gg driver được không ạ @@
 


Top