Desktop & Văn phòng - CalendarDC, Ứng dụng lịch và ghi chú Việt Nam, với giao diện trong suốt tuyệt đẹp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Desktop & Văn phòng CalendarDC, Ứng dụng lịch và ghi chú Việt Nam, với giao diện trong suốt tuyệt đẹp

nguyennhatthong

Búa Gỗ Đôi
ố là la....129k xài cả trên điện thoại di động, trên máy tính công ty, trên laptop và trên máy tính nhà luôn nhé...quá Pờ Rồ....ngon, bổ, rẻ....nhưng chịu khó đăng ký lại trên mỗi thiết bị nhé, thích app nầy rồi nha. Người Việt Nam xài hàng Việt Nam, bản quyền hẳn hoi nha.

 
Sửa lần cuối:

nguyennhatthong

Búa Gỗ Đôi
norton nó khóa luôn
chuyển qua xài Avast đi, bảo mật tốt, muốn tắt là tắt, key thì lên đây anh em cho. Norton cà chớn lắm Bồ ưi....
 

mrJaden

Rìu Bạc
ố là la....129k xài cả trên điện thoại di động, trên máy tính công ty, trên laptop và trên máy tính nhà luôn nhé...quá Pờ Rồ....ngon, bổ, rẻ....nhưng chịu khó đăng ký lại trên mỗi thiết bị nhé, thích app nầy rồi nha. Người Việt Nam xài hàng Việt Nam, bản quyền hẳn hoi nha.


Multiplatform cũng hay đới bạn hỉ
 

Long Sao

Rìu Bạc Đôi
Mình đã cài được trên Linux qua q4wine và thấy lỗi font chữ rất nhiều. Tìm vị trí của mình để cập nhật thời tiết thì không có vị trí danh mục của nơi mình ở. Và lỗi out ứng dụng khá nhiều
https://ibb.co/JFbjk3G
https://ibb.co/b2rGLNt
 


Top