Hỏi/ Thắc mắc - Cách tạo tài khoản game của trung quốc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Cách tạo tài khoản game của trung quốc

lasperpen

Búa Gỗ
Có ai tạo được acc qq để chơi CFqq mà e tạo toàn ra như vậy
e tải apps qq về thì tạo hiện ra thông báo như sever bảo trì vậy á
bro nào hướng dẫn e bừa này với :v
FZpljJt.png
 

conan19872009

Búa Gỗ
hiện tại qq chỉ cho số tài khoản bên trung quốc đăng ký thôi, số điện thoại của vn không đăng ký được lâu rồi.
 

lasperpen

Búa Gỗ
hiện tại qq chỉ cho số tài khoản bên trung quốc đăng ký thôi, số điện thoại của vn không đăng ký được lâu rồi.
Tại e tình cờ lướt youtube có nhìu bác reg được , định qua bển chơi game speed qq và cf nào ngờ :v
 


Top