Hỏi/ Thắc mắc - Cách cài đặt Webcam HXSJ S50 HD 720P CMOS tích hợp cảm biến cho Laptop? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Cách cài đặt Webcam HXSJ S50 HD 720P CMOS tích hợp cảm biến cho Laptop?

viettiem

Gà con
Chào các bạn, mình nhờ các bạn tư vấn giúp:
Mình có mua HXSJ S50 để kết nối với laptop nhưng nó không kết nối được ở cả cổng USB2.0 và 3.0. Laptop mình dùng là toshiba b553/j. Nhờ các bạn chỉ giúp cách cài đặt.
 

thaitudienha

Búa Gỗ
Chào các bạn, mình nhờ các bạn tư vấn giúp:
Mình có mua HXSJ S50 để kết nối với laptop nhưng nó không kết nối được ở cả cổng USB2.0 và 3.0. Laptop mình dùng là toshiba b553/j. Nhờ các bạn chỉ giúp cách cài đặt.
Bạn cắm vào nó có xuất hiện lỗi gì không hả bạn :D
 


Top