PM Việt hóa & Portable - Bulk Rename Utility - Phần mềm đổi tên file hàng loạt nhanh chóng, mạnh mẽ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

PM Việt hóa & Portable Bulk Rename Utility - Phần mềm đổi tên file hàng loạt nhanh chóng, mạnh mẽ

tregiengchan

Rìu Sắt
Trang chủ


Giới thiệu

Bulk Rename Utility
phần mềm đổi tên tệp cho Windows.
 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân.
 • Để sử dụng trong một thực thể kinh doanh, công ty hoặc cho mục đích thương mại, cần có giấy phép thương mại.
Phần mềm cho phép bạn dễ dàng đổi tên các tệp và toàn bộ thư mục dựa trên các tiêu chí cực kỳ linh hoạt.

Tính năng cơ bản
 • Đổi tên tập tin, thư mục hoặc cả hai.
 • Xóa, thêm hoặc thay đổi tên tệp.
 • Xóa ký tự hoặc từ.
 • Xóa các chữ số hoặc ký hiệu.
 • Nối hoặc thêm ký tự vào tên tệp.
 • Nối tên thư mục mẹ vào tên tệp.
 • Nối ngày vào tên tệp theo nhiều định dạng.
 • Thêm văn bản từ bảng ghi tạm vào nhiều tên tệp.
 • Tự động thêm số vào tên tệp với các quy tắc rất linh hoạt.
 • Xem trước tên mới trước khi đổi tên.
 • Sắp xếp các chi tiết tập tin theo bất kỳ cột.
 • Lưu tiêu chí đổi tên của bạn vào mục yêu thích.
 • Lọc các tệp để đổi tên bằng cách sử dụng ký tự đại diện, độ dài tên hoặc độ dài đường dẫn, biểu thức regex hoặc thậm chí javascript.
 • Ứng dụng 32 bit và 64 bit.
 • Phiên bản di động / không cài đặt.
Các tính năng nâng cao
 • Thêm "Đổi tên hàng loạt tại đây" vào Windows Explorer để truy cập nhanh (tùy chọn).
 • Đệ quy thư mục - xử lý tệp / thư mục trong tất cả các thư mục con.
 • Sử dụng regex để đổi tên tệp / thư mục.
 • Sử dụng Javascript để đổi tên tập tin / thư mục.
 • Đổi tên tệp từ danh sách tệp văn bản đầu vào (CSV).
 • Tạo một tập tin *.batch để hoàn tác.
 • Log tất cả các hoạt động đổi tên vào log file.
 • Thay đổi ngày / dấu thời gian của tệp và thư mục (đã tạo, sửa đổi, truy cập).
 • Thay đổi thuộc tính tệp / thư mục (ẩn, chỉ đọc, lưu trữ).
 • Đổi tên ảnh bằng siêu dữ liệu EXIF (ví dụ: "Ngày chụp ảnh", "Độ phân giải" và các thông tin khác được nhúng trong tất cả các tệp ảnh JPG).
 • Đổi tên tệp MP3 bằng cách sử dụng thẻ ID3 (đổi tên thẻ MP3 ID3).
 • Đổi tên tệp bằng Thuộc tính tệp Windows (ví dụ: chiều dài, chiều rộng, chiều cao, tỷ lệ, nhà xuất bản, tiêu đề, v.v.). Hơn một trăm thuộc tính cho các loại tệp khác nhau.
Tải về (từ trang chủ)

Bản cài đặtBản portable

Hướng dẫn sử dụng
 1. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa dấu "space" trong file name
 2. Các bạn browser đến thư mục chứa file cần đổi tên
 3. Chọn các file cần đổi tên
 4. Ở đây mình muốn xóa ký tự "space" nên mình chọn ô Replace (3), tùy vào mục đích sử dụng các bạn có thể chọn tính năng từ 1-14
  • Ở ô Replace mình nhập vào dấu cách
  • Ở ô With mình để trống
 5. File name mới sẽ được hiển thị ngay lập tức ở cột New Name (các bạn nhớ cột này chỉ là preview thôi nhé, chưa đổi tên file thực sự)
 6. Chọn thư mục lưu file name mới
 7. Chọn Rename để áp dụng cập nhật đổi tên file

Các bạn thấy rất tiện lợi phải không, ngoài ra phần mềm còn có thể replace theo Regx (rất mạnh nếu các bạn thuần thục cú pháp của nó), Numbering, Remove số ký tự nhất định ...

Mong rằng với tiện ích này, các bạn có thể dễ dàng đổi tên nhiều file cùng lúc theo nhu cầu của mình. :))


2020-03-25_200612.png
 
Sửa lần cuối:


Top