FreeSoft - Bulk Crab Uninstaller 4.16 - Trình gỡ bỏ ứng dụng hiệu quả, nhỏ gọn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

FreeSoft Bulk Crab Uninstaller 4.16 - Trình gỡ bỏ ứng dụng hiệu quả, nhỏ gọn

sonasc

Búa Đá
title.PNG


Bulk Crab Uninstaller (BCU) là trình gỡ bỏ ứng dụng miễn phí hàng đầu dành cho hệ điều hành Windows® OS với khả năng không thua kém gì các phần mềm gỡ bỏ chuyên dụng nổi danh khác như Revo Uninstaller hay Total Uninstaller ... Tính năng nổi bật của BCU là phát hiện và gỡ bỏ các tập tin rác (leftovers) sau khi gỡ bỏ phần mềm 1 cách toàn diện.

Một vài tính năng nổi bật của phần mềm:
  • Gỡ bỏ các phần mềm 1 cách toàn diện và nhanh chóng bao gồm cả những phần mềm không có bộ gỡ cài đặt theo kèm
  • Gỡ bỏ các file tạm (temporary files, settings ...) sau khi cài đặt 1 ứng dụng mới
  • Mã nguồn mở và nhiều giao diện ngôn ngữ theo kèm
  • Hỗ trợ gỡ bỏ nhiều phần mềm đồng thời cùng 1 lúc
  • Xác nhận những phần mềm "chính chủ" được cài đặt vào máy tính

    BCU.png


Link trang chủ phần mềm: https://www.bcuninstaller.com/

Download: bản cải đặt Standard hoặc Portable


View hidden content is available for registered users!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

sonasc

Búa Đá
Có ai dùng cái này chưa ạ, cho em xin thêm thông tin
Sau khi tìm hiểu và dùng thử 1 vài PM như Revo Pro hay Your Uninstaller... thì mình quyết định chuyển sang BCU nè bạn.
 


Top