Bộ Công thương đề xuất điện một giá, cao nhất là 2.889 đồng/kWh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Bộ Công thương đề xuất điện một giá, cao nhất là 2.889 đồng/kWh

anhtuanpham87

Rìu Bạc
Chiều 10/8, Bộ Công Thương đã chính thức đề xuất thêm giá bán lẻ 'điện một giá' và phương án 5 bậc thang để khách hàng dùng điện sinh hoạt tự lựa chọn.
Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để sửa đổi Quyết định 28/2014, chính thức đưa ra lấy ý kiến.
Theo đó, đối với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt, Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án lựa chọn, gồm: phương án 1 là tính giá điện theo 5 bậc thang; phương án là khách hàng lựa chọn giá bán lẻ điện theo 5 bậc hoặc một giá.
Chú thích ảnh

Trong đó, các phương án được đưa ra điều chỉnh giãn cách số bậc thang. Cụ thể, bậc 1 từ 0 - 100kWh, tăng số bậc thang từ 101 kWh trở lên tới 401 kWh ở các bậc 2, 3, 4 và bậc 5 - bậc cao nhất sẽ lên mức 701 kWh (so với bậc thang cao nhất trước đây là bậc 6 ở mức 401 kWh trở lên).
Đối với phương án 2, dự thảo đưa ra 2 lựa chọn là phương án 2A và 2B. Trong đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá tương ứng là 145% và 155% so với mức giá bán lẻ điện bình quân.
Chú thích ảnh

Khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang giá bán lẻ điện một giá hoặc ngược lại là một năm tính từ thời điểm bắt đầu thay đổi (12 kỳ hóa đơn thanh toán).
Như vậy, hiện nay mức giá bán lẻ điện bình quân được Bộ Công thương quy định là 1.864,44 đồng/kWh, kể từ thời điểm điều chỉnh giá bán lẻ điện ngày 20/3/2019, thì điện một giá nếu được lựa chọn sẽ lên tới trên 2.703 đồng/kWh và 2.889 đồng/kWh (chưa gồm VAT).
Chú thích ảnh

Theo tính toán, tỉ lệ giá bán lẻ so với mức giá bán lẻ điện bình quân ở các phương án cũng có chênh lệch nhau khá lớn. Cụ thể, nếu ở phương án 1 bậc 1 có tỉ lệ là 90%, bậc 5 ở mức cao nhất với 168%. Trong khi phương án 2A bậc 5 mức cao nhất là 274% và phương án 2B là 185%.
Đối với nhóm "khách hàng ngoài sinh hoạt", dự thảo cũng đưa ra hai phương án lựa chọn. Cụ thể, phương án 1 bao gồm nhóm khách hàng sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh. Trong đó nhóm khách hàng lưu trú du lịch, doanh nghiệp dịch vụ logistics sẽ được gộp vào nhóm sản xuất.
Phương án 2 là gộp các nhóm sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh thành 1 nhóm là "khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt".
Theo dự thảo, hộ nghèo theo tiêu chí về thu nhập do Thủ tướng Chính phủ quy định được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.
Hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.
Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn tài chính hợp pháp khác.

Nguồn https: // baotintuc . vn/kinh-te/bo-cong-thuong-de-xuat-dien-mot-gia-cao-nhat-la-2889-dongkwh-20200810183355584.htm
 

hshinitrip

Búa Gỗ
Cái giống độc quyền thì chỉ có tăng va tăng. Dân làm j có quyền ý kiến
 

Meo Map

Rìu Vàng Đôi
Hãy giả sử: chủ nhà đăng ký trọn giá.
Như thế, rõ ràng giá này có giảm so với giá sinh viên phải trả khi thuê trọ. Từ chủ nhà cho đến sinh viên đều vui vì đỡ phải thắc mắc tại sao giá điện 3,5-4k/số.

Có điều tôi không hiểu tại sao giá lại 2.889 đồng/số. Có bác nào chỉ cho cách tính không?
Mỗi tội, bà hàng nước kêu nếu tạm tính giá này là tiền điện nhà bà ấy sẽ tăng khơ khớ. Bà đang tính chuyển sang cho thuê trọ để tính điện 1 giá cho cả ba bên cùng lời mà đỡ cãi vã.
 

Hamano Kaito

Moderator
Nghe nói lấy Ý Kiến. Nhưng chỉ lấy Ý Kiến từ trong nội bộ thôi
DÂN ĐEN ai cho mà Ý KIẾN. Quá chán với điện, dịch co-vi thà đừng giảm 10% tiền điện <== để giờ tăng gấp đôi số tiền điện đóng vào
Một giá chỉ có người xài nhiều mới có lời, còn người xài ít đóng lòi con mắt ếch. Cái này gọi là đã nghèo lại còn nghèo hơn
Mạc sát tận răng ! {rofl}{rofl}, cứ tăng nhiều vào. Lòng dân mất niềm tin vào....
 


Top