Bing Image Creator mất nhiều thời gian để tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Microsoft sẽ bổ sung thêm GPU | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Bing Image Creator mất nhiều thời gian để tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Microsoft sẽ bổ sung thêm GPU

Santoso

Moderator
Thành viên BQT
1696234136_bing-image-creator_storyde63cd1337e54fc0.jpeg

Vào cuối tháng 9, Microsoft đã công bố rất nhiều bản cập nhật phần mềm liên quan đến nỗ lực AI của mình. Một trong số đó là Bing Image Creator, nhà sản xuất nghệ thuật sáng tạo dựa trên AI, đã chính thức được nâng cấp với mẫu DALL-E 3 từ OpenAI vào cuối ngày thứ Sáu, ngày 29 tháng 9 và có sẵn cho tất cả người dùng.

Tuy nhiên, có vẻ như việc bổ sung DALL-E 3 vào Bing Image Creator đã khiến số lượng người truy cập nó tăng lên đáng kể và kết quả là dịch vụ này đôi khi có thể bị chậm trong việc tạo hình ảnh.

Điều này đã được một số người trên X (trước đây là Twitter) ghi nhận, bao gồm cả @DmitryForLeader , người đã viết rằng anh ấy phải đợi hơn hai giờ để có được hình ảnh. Những người khác đã đăng báo cáo về tình trạng chờ đợi lâu tương tự để xem tác phẩm nghệ thuật của họ được tạo ra.

Có vẻ như Microsoft rất biết về vấn đề này và đang nỗ lực khắc phục nó càng sớm càng tốt. Mikhail Parakhin, người đứng đầu mới của nhóm Dịch vụ Web và Windows của Microsoft, đã đăng thông báo X của riêng mình cho biết rằng họ không mong đợi nhiều sự quan tâm đến DALL-E 3 trong Bing Image Creator từ người dùng vào cuối tuần qua.Parakhin tuyên bố rằng Microsoft đang "đưa thêm GPU vào" và điều đó sẽ giúp "sớm" giảm thời gian chờ đợi. Khi được hỏi trong thông báo tiếp theo về số lượng GPU đang được thêm vào, Parakhin trả lời : "Được đo bằng hàng nghìn tương đương H100."

Đó là tham chiếu đến GPU H100 của NVIDIA, được Microsoft và các công ty khác sản xuất và mua để sử dụng trong các trung tâm dữ liệu của họ, đặc biệt dành cho các dịch vụ AI tổng hợp như Bing Chat và Bing Image Creator. Doanh số bán hàng đó cũng khiến giá cổ phiếu của NVIDIA tăng vọt vào năm 2023 .
 

Administrator

Administrator
Lâu nay có người hâm mộ mà không biết

View hidden content is available for registered users!


Có người hâm mộ mặc trời mưa vẫn cố đuổi theo mỗi khi mình xuất hiện

IWv7OaG.jpeg

qKI8Zbi.jpeg

A4ByCw0.jpeg

Có người âm thầm đứng dưới mua để chờ được gặp

miM5tBX.jpeg

pJZ0pSM.jpeg

Người hâm mộ
DK5AHNG.jpeg

8bVByPl.jpeg
 

Administrator

Administrator
Người hâm mộ của mình đây , rất trung thành, không điều kiện, nhưng đôi lúc cũng có chút đỏng đảnh.
 


Top