Bill Gates và vợ đã "Chuẩn bị cho đại dịch" ở dưới tầng hầm trong nhiều năm trước | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Bill Gates và vợ đã "Chuẩn bị cho đại dịch" ở dưới tầng hầm trong nhiều năm trước

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Trong một cuộc phỏng vấn vào thứ 5 bà Melinda Gates cho biết : Bill Gates và bà bắt đầu lưu trữ thực phẩm trong tầng hầm từ lâu trước khi xảy ra đại dịch.

82c2ec94dbd732896bc6.jpg


"Nhiều năm trước, chúng tôi đã đặt ra vấn đề 'Nếu không có nước sạch thì sao? Nếu không có đủ thức ăn? Chúng ta có thể đi đâu? Là một gia đình, chúng ta sẽ làm gì?' Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị những thứ này để sẵn sàng ứng phó" Và bà đã chuẩn bị một số thực phẩm trong tầng hầm khi cần thiết.


Đầu năm 2010, Bill Gates đã cảnh báo trên blog của ông sau khi dịch cúm H1N1 bùng phát vào năm 2009 rằng sắp có một đại dịch sắp bùng phát. Tiếp đó vào tháng 4 năm 2018, Bill Gates cũng phát biểu thế giới chưa sẵn sàng cho một đại dịch như vậy.

Ông nói rằng : "Thế giới cần chuẩn bị sẵn sàng cho một đại dịch một cách nghiêm túc giống như chuẩn bị cho thời chiến." Bill Gates sinh và lớn lên trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Khi ông còn nhỏ , gia đình ông đã phải chuẩn bị một cái thùng đầy thức ăn đóng hộp, nước... dưới tầng hầm của gia đình.

Bill Gates cũng từng chia sẻ trên Ted Talk năm 2015. "Ngày nay, nguy cơ lớn nhất của thảm họa toàn cầu không giống như một cuộc chiến tranh hạt nhân, mà là thảm họa giống như một loại virus truyền nhiễm." "Khi chúng ta còn trẻ, thảm họa mà chúng ta lo lắng nhất là chiến tranh hạt nhân. Khi một cuộc tấn công hạt nhân xảy ra, chúng ta nên đi xuống thang cúi xuống và tìm thức ăn từ cái thùng đó."

Quỹ Bill- Melinda Gates đã tài trợ hơn 250 triệu đô la cho các hoạt động cứu trợ trước đại dịch Virus corona mới Sars CoV2.

Quỹ Bill & Melinda Gates là một tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới, được sự góp vốn bởi Bill Gates, chủ tịch và người sáng lập ra tập đoàn Microsoft, và vợ của ông, bà Melinda Gates. Quỹ được thành lập tháng 1 năm 2000 bởi sự hợp nhất của Quỹ khuyến học Gates và Quỹ William H.
Cấp vốn: 46,8 tỷ USD (2018)
Trụ sở: Seattle, Washington, Hoa Kỳ
Tài sản: 36,79 tỷ USD (2010)
Thu nhập: 53 tỷ USD (2010)
Các mục đích: Y tế, Giáo dục
Nhà sáng lập: Melinda Gates, Bill Gates
 

ansos123

Rìu Bạc
thuyết âm mưu về Bill Gates bắt nguồn từ mấy câu nói của Ngài Bill hết
 

revolX

Rìu Sắt
Trong một cuộc phỏng vấn vào thứ 5 bà Melinda Gates cho biết : Bill Gates và bà bắt đầu lưu trữ thực phẩm trong tầng hầm từ lâu trước khi xảy ra đại dịch.

82c2ec94dbd732896bc6.jpg


"Nhiều năm trước, chúng tôi đã đặt ra vấn đề 'Nếu không có nước sạch thì sao? Nếu không có đủ thức ăn? Chúng ta có thể đi đâu? Là một gia đình, chúng ta sẽ làm gì?' Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị những thứ này để sẵn sàng ứng phó" Và bà đã chuẩn bị một số thực phẩm trong tầng hầm khi cần thiết.


Đầu năm 2010, Bill Gates đã cảnh báo trên blog của ông sau khi dịch cúm H1N1 bùng phát vào năm 2009 rằng sắp có một đại dịch sắp bùng phát. Tiếp đó vào tháng 4 năm 2018, Bill Gates cũng phát biểu thế giới chưa sẵn sàng cho một đại dịch như vậy.

Ông nói rằng : "Thế giới cần chuẩn bị sẵn sàng cho một đại dịch một cách nghiêm túc giống như chuẩn bị cho thời chiến." Bill Gates sinh và lớn lên trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Khi ông còn nhỏ , gia đình ông đã phải chuẩn bị một cái thùng đầy thức ăn đóng hộp, nước... dưới tầng hầm của gia đình.

Bill Gates cũng từng chia sẻ trên Ted Talk năm 2015. "Ngày nay, nguy cơ lớn nhất của thảm họa toàn cầu không giống như một cuộc chiến tranh hạt nhân, mà là thảm họa giống như một loại virus truyền nhiễm." "Khi chúng ta còn trẻ, thảm họa mà chúng ta lo lắng nhất là chiến tranh hạt nhân. Khi một cuộc tấn công hạt nhân xảy ra, chúng ta nên đi xuống thang cúi xuống và tìm thức ăn từ cái thùng đó."

Quỹ Bill- Melinda Gates đã tài trợ hơn 250 triệu đô la cho các hoạt động cứu trợ trước đại dịch Virus corona mới Sars CoV2.

Khi nghèo khó, vô danh mà bạn đi mua nhiều hàng hóa thì người ta nói bạn có vấn đề về thần kinh hoặc đang tích trữ để đầu cơ hàng hóa. Còn khi giàu có, nổi tiếng thì người ta nói bạn đã biết trước để chuẩn bị đối phó với vấn đề.
Thật hài hước!
 


Top