Chia sẻ - Biểu đồ top 10 GDP quốc gia cao nhất trên thế giới | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Biểu đồ top 10 GDP quốc gia cao nhất trên thế giới

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Trong kinh tế học, tổng sản phẩm nội địa, tức tổng sản phẩm quốc nội hay GDP là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ nhất định trong một thời kỳ nhất định.

ezgif-7-c0f2367b8d80.gif

GDP viết tắt của Gross Domestic Product là một thuật ngữ sử dụng nhiều trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô. GDP là tổng sản phẩm nội địa, hay tổng sản phẩm quốc nội, được tính bằng giá trị thị trường của tất cả hàng hóa, dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một quốc gia, một lãnh thổ trong một thời kỳ nhất định thường là một năm.
Sản phẩm cuối cùng là hàng hóa được tiêu thụ cuối cùng bởi những người tiêu dùng chứ không phải là những sản phẩm được sử dụng như là sản phẩm trung gian trong sản xuất những sản phẩm khác.

GDP là chỉ số cơ bản để đánh giá sự phát triển kinh tế của một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào đó.

Cách tính GDP

Công thức tính GDP như sau


GDP = C + I + G + NX


Trong đó
C = Consumtion = Tiêu dùng: bao gồm những khoản chi cho tiêu dùng cá nhân của các hộ gia đình về hàng hóa và dịch vụ.
I = Investment = Tổng đầu tư ở trong nước của tư nhân: bao gồm các khoản chi tiêu của doanh nghiệp về trang thiết bị và nhà xưởng hay sự xây dựng, mua nhà mới của hộ gia đình

G = Government Purchases = Chi tiêu Chính phủ: bao gồm các khoản chi tiêu của chính phủ cho các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương như chi cho quốc phòng, luật pháp, đường sá, cầu cống, giáo dục, y tế,...
NX = Net exports = Xuất khẩu ròng = Giá trị xuất khẩu - Giá trị nhập khẩu

Phân biệt GDP danh nghĩa và GDP thực tế

GDP danh nghĩa là tổng sản phẩm nội địa theo giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng tính theo giá hiện hành
GDP thực tế là tổng sản phẩm nội địa tính theo sản lượng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng của năm nghiên cứu còn giá cả tính theo năm gốc

Phân biệt GDP với GNP

GNP viết tắt của Gross National Product tức là Tổng sản phẩm quốc gia hoặc Tổng sản lượng quốc gia được tính bằng tổng giá trị bằng tiền của các hàng hóa, dịch vụ cuối cùng mà công dân của một quốc gia làm ra trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm tài chính không kể làm ra ở đâu trong hay ngoài nước.
GDP khác với GNP ở chỗ nó được quy theo lãnh thổ mà sản phẩm được sản xuất ở đó hơn là thu nhập nhận được ở đó.

Top 10 quốc gia có GDP cao nhất 

guest11

Rìu Chiến Chấm
Con số Tổng sản lượng quốc gia (GDP) hữu ích nhưng vẫn còn bao quát. Hai con số khác cũng không nên bỏ qua:
Average Income và Median Income
Average incomelợi tức bình quân của người dân.
Median incomelợi tức trung vị, lợi tức nằm ngày chính giữa, giữa người có lợi tức cao nhất và thấp nhất. Median Income cho biết một nửa số người trong một nước có lợi tức cao hơn lợi tức này và một nửa có lợi tức thấp hơn.
Mặc dầu Mỹ có tổng sản lượng quốc gia đứng đầu thế giới nhưng bảng dưới đây cho ta thấy:

Lợi tức bình quân của dân Mỹ thua Lục Xâm Bảo và ngang hàng với Thụy Sĩ.
Lợi tức trung vị của Mỹ thua bốn nước Lục Xâm Bảo, Na Uy, Thụy Sĩ, và Úc.


1587692583416.png
 
Sửa lần cuối:

hoctienga

Búa Gỗ Đôi
Cái file gif được có đến năm 65,
kéo đến bgio mới thấy China khủng ntn.
 


Bài Viết Mới

Top