Nhờ tư vấn - Bản Ghost Win 10 Lite 64bit cho Laptop Celeron | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Bản Ghost Win 10 Lite 64bit cho Laptop Celeron

caogia

Gà con
Chào các bác, nhờ các bác chỉ giúp cho e bản ghost 1909 nào cho con lap văn phòng với em kiếm trên forum không ra.
Máy Cùi: Asus Celeron N3050/4Gb RAM, HDD (chỉ cho cài win 10)
Yêu cầu rất đơn giản: Win 10 64, chỉ cài Foxit reader/ Word, Excel, Power Point/ Unikey là đủ.
Làm sao để Lite và Super Lite thì tốt, như con máy hồi còn đi tổ ong dùng Duo core 1Gb mà vẫn mượt í.
Em cảm ơn nhiều
 

caniquyvnz

Rìu Bạc
nếu bạn không ngại bị Virus, trojan, worm... đặc biệt là hack Bitcon và bạn không sợ các chương trình chạy không ổn định thứ cứ sài ghost đa cấu hình.
cái này nhờ ae
còn mình khuyên bạn:
- dù máy cùi hay máy không cùi
- máy của bạn hay máy của ai
tốt nhất tự cài win từ trang chủ , sau đó cài chương trình antivirus, sau nửa các chương trình cần thiết ( có thể tạo 1 bản ghost trước hay sau bước này đều được). good luck myphen {cheers}
 

caogia

Gà con
nếu bạn không ngại bị Virus, trojan, worm... đặc biệt là hack Bitcon và bạn không sợ các chương trình chạy không ổn định thứ cứ sài ghost đa cấu hình.
cái này nhờ ae
còn mình khuyên bạn:
- dù máy cùi hay máy không cùi
- máy của bạn hay máy của ai
tốt nhất tự cài win từ trang chủ , sau đó cài chương trình antivirus, sau nửa các chương trình cần thiết ( có thể tạo 1 bản ghost trước hay sau bước này đều được). good luck myphen {cheers}
Thế e mới lên nhờ tư vấn bác ạ. Cài e cài được, mà chỉnh rồi nó cũng ko nhẹ là bao cả. Các bản trên này e ghost thấy xài nhẹ nên mới xin.
Cảm ơn bác nhắc nhở, cũng đáng đề phòng.
 

buiquoc123

Rìu Vàng Đôi
Thế e mới lên nhờ tư vấn bác ạ. Cài e cài được, mà chỉnh rồi nó cũng ko nhẹ là bao cả. Các bản trên này e ghost thấy xài nhẹ nên mới xin.
Cảm ơn bác nhắc nhở, cũng đáng đề phòng.

Nếu bác sài win chính thống hay lite cũng nên sài 2 cái trên nhé bạn, làm xong máy chạy rất mượt.
 

toanndt93

Búa Đá Đôi

Nếu bác sài win chính thống hay lite cũng nên sài 2 cái trên nhé bạn, làm xong máy chạy rất mượt.
Bác ơi dùng đc trên Win 7 ko bác
 

moitinhdaukiss

Rìu Chiến Bạc Chấm
nếu bạn không ngại bị Virus, trojan, worm... đặc biệt là hack Bitcon và bạn không sợ các chương trình chạy không ổn định thứ cứ sài ghost đa cấu hình.
cái này nhờ ae
còn mình khuyên bạn:
- dù máy cùi hay máy không cùi
- máy của bạn hay máy của ai
tốt nhất tự cài win từ trang chủ , sau đó cài chương trình antivirus, sau nửa các chương trình cần thiết ( có thể tạo 1 bản ghost trước hay sau bước này đều được). good luck myphen {cheers}

Mình thấy quan điểm này sai hoàn toàn.
 

moitinhdaukiss

Rìu Chiến Bạc Chấm
Chào các bác, nhờ các bác chỉ giúp cho e bản ghost 1909 nào cho con lap văn phòng với em kiếm trên forum không ra.
Máy Cùi: Asus Celeron N3050/4Gb RAM, HDD (chỉ cho cài win 10)
Yêu cầu rất đơn giản: Win 10 64, chỉ cài Foxit reader/ Word, Excel, Power Point/ Unikey là đủ.
Làm sao để Lite và Super Lite thì tốt, như con máy hồi còn đi tổ ong dùng Duo core 1Gb mà vẫn mượt í.
Em cảm ơn nhiều

Cấu hình này dùng mấy bản Windows 10 LTSB hoặc bản ghost LTSC của LeHaIT rất ổn nè bạn.

Ghost-Win-10-LTSC-2020.jpg
 


Top