Bản cập nhật Windows 10 KB4554364 phá WiFi cho một số người dùng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Bản cập nhật Windows 10 KB4554364 phá WiFi cho một số người dùng

pepePE

Rìu Chiến Vàng
VIP User
Microsoft gần đây đã phát hành bản cập nhật Windows 10 KB4554364 cho PC chạy Windows 10 phiên bản 1903 và 1903. Bản cập nhật không thêm bất kỳ tính năng mới nào như mong đợi , nhưng nó đi kèm với một bản sửa lỗi cho lỗi VPN gây phiền nhiễu .


Windows-10-Start-screen.jpg

Một số người dùng hiện phàn nàn rằng bản cập nhật KB4554364 đang gây ra sự cố WiFI. Khi kết nối thiết bị Windows 10 chạy bản cập nhật KB4554364 với modem / bộ định tuyến Wi-Fi, thông báo lỗi sau sẽ hiển thị:

Socket error 0×2200021
c:/windows/sywow64/appidpolicyengineApi.dll, instruction cannot be read


Microsoft vẫn chưa đưa ra phản hồi về sự cố này có nghĩa là chưa có giải pháp chính thức để khắc phục . Có một giải pháp đơn giản đó là gỡ cài đặt bản cập nhật KB4554364.

CÁCH UNINSTALL Bản cập nhật WINDOWS 10 KB4554364
  1. Dùng tổ hợp phím Windows+I để mở ứng dụng Settings
  2. Click “Update & security”
  3. Trên màn hình “Update & security”
  4. Chuyển sang “Windows Update”
  5. Click “View update history”
  6. Click “Uninstall updates” liên quan đến bản cập nhật

Nguồn
mspoweruser. com/windows-10-kb4554364-update-has-a-nasty-wi-fi-bug
 


Top