Hướng dẫn và Thảo luận - Autodesk siết chặt vấn đề bản quyền | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn và Thảo luận Autodesk siết chặt vấn đề bản quyền

ft onizuka

Búa Gỗ
Một tin không hề vui với mình cũng như bao anh em muốn sử dụng bộ phần mềm của Autodesk được cấp phép chính thức là giờ đây chúng ta không còn thể đăng kí tài khoản Student với email bất kì một cách dễ dàng. Trước đây với một email ta có thể có 3 năm bản quyền miễn phí, tới năm 2019 là rút xuống 1 năm còn hiện tại, vâng, bạn phải xác minh bạn đang là sinh viên của trường nằm trong diện được cho phép hưởng quyền lợi từ Autodesk, dĩ nhiên chẳng vấn đề gì nếu bạn nằm trong số đó hoặc bạn xài thuốc. Còn tôi buồn quá, nay cài lại thì thế này đây {quá buồn} . Tiện thể ai còn giữ file cài cho tôi xin, chân thành cám ơn.
ffsd.PNG

dddd.png
 

itunnel

Rìu Sắt
Mình toàn dùng cách này cài cho bạn, giờ Autodesk siết như này thì dẹp luôn :|
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Mình có post 1 topic tổng hợp các phiên bản của phần mềm AutoCAD all version từ 2000 đến 2021, nếu như bạn cần AutoCAD thì tải ở trên, nếu như bạn cần phần mềm khác của hãng thì bạn yêu cầu ở đây để mình tìm file cài và file thuốc cho bạn.
 


Top