Giveaway - Audio4Fun AV Voice Changer Software v7.0.68 - Thay đổi, điều chỉnh giọng nói | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Giveaway Audio4Fun AV Voice Changer Software v7.0.68 - Thay đổi, điều chỉnh giọng nói

vodat

Rìu Vàng
AV Voice Changer Software không chỉ đơn giản là thay đổi giọng nói của bạn trong thời gian thực. Nó tạo ra một máy trạm âm thanh hoàn chỉnh tại nhà cung cấp tất cả các công cụ bạn cần để tạo ra các bản ghi âm tuyệt vời của riêng bạn. Giọng của bạn sẽ nghe trầm hơn, cao hơn, trẻ hơn, già hơn, nữ tính hơn, nam tính hơn hoặc được sửa đổi theo bất kỳ cách nào bạn muốn; bạn phụ trách

30e23ea5c8584550e28ef245eca8356b.png

Trang chủ
Mã:
https://www.audio4fun.com/voice-changer.htm?go=vcsd-lighter
Để nhận bản quyền khuyến mãi của phần mềm các bạn vào link bên dưới
 


Top