Thông tin Game - Age of Empires III: DE hiện đã có bản dùng thử miễn phí trên Steam với nội dung thay đổi hàng tuần | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thông tin Game Age of Empires III: DE hiện đã có bản dùng thử miễn phí trên Steam với nội dung thay đổi hàng tuần

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
1691010392_coop_the_holidays_final_wide_ageiii-1080x608_story2579c401e541103c.jpeg


Age of Empires III: Definitive Edition đang giới thiệu một cách mới để người chơi tham gia mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Mới được công bố và đã có sẵn, phiên bản dùng thử đã xuất hiện trực tuyến trên Steam cung cấp quyền truy cập vào một phần của toàn bộ trò chơi mà không bị giới hạn thời gian.

Phiên bản dùng thử cung cấp quyền truy cập vào nhóm ba nền văn minh nhiều người chơi và giao tranh từ 16 nền văn minh của phiên bản đầy đủ, nhưng chúng sẽ luân phiên hàng tuần. Vòng đầu tiên của các nền văn minh sẽ là người Pháp, Haudenosaunee và người Nga. Một trong số này sẽ được thay thế bởi một phe mới vào tuần tới.

Cũng có sẵn trong phiên bản dùng thử là hành động đầu tiên của chiến dịch Máu, Băng và Thép của trò chơi, Trận chiến lịch sử Algiers với sự hỗ trợ của co-op và 10 hướng dẫn tập trung vào chiến thuật nhiều người chơi trong Art of War. Mặc dù người chơi Age of Empires III: DE ở cả bản dùng thử miễn phí và phiên bản đầy đủ đều có thể tham gia và chơi các trò chơi nhiều người chơi cùng nhau, hãy nhớ rằng chế độ chơi xếp hạng chỉ dành cho chủ sở hữu của trò chơi đầy đủ.

1691010378_ss_98c666d645616daca7819d77f98b6b15d4362aac.1920x1080_story9e8f3fcfefe14025.jpeg


Các bản đồ Trung Á, Deccan, Great Plains, Guianas, Lãnh thổ Tây Bắc, Malaysia, Mông Cổ và Saguenay cũng có sẵn cho người chơi dùng thử miễn phí. Đây chỉ là tám bản đồ từ nhóm đầy đủ, nhưng bản đồ này chỉ dành cho việc tổ chức các trận đấu. Tin vui là nếu một người chơi thử tham gia một trận đấu do một người chơi có quyền truy cập vào toàn bộ trò chơi tổ chức, thì sẽ không có hạn chế nào đối với nhóm bản đồ đối với bất kỳ ai.

Bản dùng thử Age of Empires III: Definitive Edition hiện đã có trên Steam để chơi miễn phí. Đối với những người muốn truy cập vào phiên bản đầy đủ của trò chơi, nó có sẵn với giá 19,99 đô la qua Steam hoặc qua PC Game Pass.

Link truy cập:
 

giangnbnv

Gà con
game này hay quá
 


Top