Thiết kế & Đồ họa - Adobe Creative Cloud All Apps | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thiết kế & Đồ họa Adobe Creative Cloud All Apps

Tanduy

Búa Gỗ
Xin chào anh em.
Mình đang có nhu cầu sử dụng bộ Adobe bản quyền. Mua chính hãng thì đắt quá, mà mua trên mấy group fb thì sợ bị đá ra lúc nào không hay. Nên mình tính mua luôn account admin cho chắc. Nhu cầu thì không hết nên share lại với anh em 100k/tháng hoặc $5/tháng (Paypal), dùng tới cuối tháng mình mới thu tiền cho anh em an tâm (khỏi sợ bị đá). Nhiều anh em quan tâm thì mình sẽ mua về, còn ít thì thôi nha anh em.
Chi tiết về gói Adobe Creative Cloud All Apps.
Có tất cả các ứng dụng Adobe trừ bộ app Substance 3D.
1 Tb Adobe Cloud cá nhân.
Kích hoạt bản quyền trực tiếp trên account Adobe cá nhân.
Đăng nhập được 2 PC/Mac cùng lúc.
Nó kiểu như office 365 family vậy ak.
 


Top