Thiết kế & Đồ họa - Adobe Bundle 2022 - Tạo và chia sẻ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thiết kế & Đồ họa Adobe Bundle 2022 - Tạo và chia sẻ

LivelCarla

Rìu Chiến Vàng
Adobe Bundle 2022

1516788157_adobe_cc_story.jpg

List of Apps included:​

 • Adobe After Effects 2022
 • Adobe Animate 2022
 • Adobe Audition 2022
 • Adobe Bridge 2022
 • Adobe Dreamweaver 2021
 • Adobe Fresco
 • Adobe Illustrator 2022
 • Adobe InCopy 2022
 • Adobe InDesign 2022
 • Adobe Lightroom Classic
 • Adobe Media Encoder 2022
 • Adobe Photoshop 2022
 • Adobe Prelude 2022
 • Adobe Premier 2022
 • XD
Tải xuống:

 
Top