Desktop & Văn phòng - ActivePresenter 9.1.1, công cụ ghi màn hình, chỉnh sửa video và soạn bài eLearning | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Desktop & Văn phòng ActivePresenter 9.1.1, công cụ ghi màn hình, chỉnh sửa video và soạn bài eLearning

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
1603263179_activepresenter2db9c6bb0be8920b.jpeg


ActivePresenter là công cụ ghi màn hình, chỉnh sửa video và soạn bài eLearning với nhiều tính năng mạnh mẽ, giúp bạn chụp màn hình và chỉnh sửa video đã quay chỉ trong vài phút.

Tạo các bản ghi màn hình chuyên nghiệp có chứa các chú thích và hiệu ứng tuyệt đẹp, đồ họa, video và giọng nói có độ phân giải cao. Bạn có thể chụp bất kỳ ứng dụng nào trên máy tính của mình, tùy chỉnh dễ dàng bằng cách thêm nhạc nền, chú thích chi tiết, zoom-n-pan, v.v. và cuối cùng xuất nó thành các đầu ra phổ biến (video, tài liệu) có thể chạy trên mọi thiết bị hoặc nền tảng. ActivePresenter cho phép bạn tạo các bài thuyết trình ở nhiều dạng đầu ra khác nhau như hình ảnh, video (MP4, MKV và AVI), Trình chiếu HTML, mô phỏng HTML5 và tài liệu.

Quan trọng hơn, ActivePresenter phiên bản miễn phí cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tính năng chỉnh sửa video và bạn có thể chỉnh sửa và xuất video mà không bị giới hạn thời gian, hình mờ hoặc quảng cáo .

1664308167_activepresenter-version-9a7eca150a7df0ef8.jpeg


Các tính năng của Phiên bản miễn phí ActivePresenter:

  • Các tính năng ghi nâng cao: Ghi toàn bộ chuyển động, Chụp thông minh
  • Chỉnh sửa video: Cắt, Cắt, Nối, Thay đổi Âm lượng, Tăng tốc, Làm chậm, Làm mờ
  • Nhiều lớp âm thanh/video
  • Chú thích phong phú: Hình dạng, Hình ảnh, Thu phóng-n-Pan, Chú thích chi tiết, Đường dẫn con trỏ, Lớp phủ âm thanh/video
  • Chú thích thông minh tự động
  • Xuất sang: MP4, FLV, AVI, WMV, WebM, MKV
  • Không có hình mờ và không giới hạn thời gian
  • Sạch sẽ & An toàn: Không có phần mềm quảng cáo, Không có quảng cáo gây phiền nhiễu

Tham khảo bản nâng cấp miễn phí:

screenshot_1689819199640c4f53abff64fe.pngTải xuống

 


Top