Hỏi/ Thắc mắc - ACE cho hỏi 3 file này (win 10) có phải virus ko? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc ACE cho hỏi 3 file này (win 10) có phải virus ko?

meebo

Rìu Vàng Đôi
Xét theo tên thì 3 thằng đó là 3 thằng chủ chốt của windows từ bé tới giờ.
Còn xét theo icon thì trên windows 10 chúng không có icon như vậy.
Upload lần lượt 3 thằng đó lên https://www.virustotal.com để xem chân tướng.
 

Whale

Rìu Vàng Đôi
Để biết chắc có phải là Virus hay không thì cứ dùng trình Antivirus mà quét xem: Mình dúng KIS từ lúc cài Windows nên khá tin tưởng máy an toàn !

Windows 10:
1. Tìm tất cả explorer.exe trong máy minh

2024-04-03_09-53-36.jpg


2. Chuột phải quét

2024-04-03_10-12-49.jpg


3. Kết quả

2024-04-03_10-15-39.jpgScreenshot 2024-03-29 at 17.28.11.JPG Screenshot 2024-03-29 at 17.28.11.JPG Screenshot 2024-03-29 at 17.28.11.JPG
 

bbkim

Mỗi người một câu chuyện
Bật AV lên đi. Thời nay đừng tin tưởng bất cứ thằng nào. Không có khái niệm dùng cẩn thận nữa đâu. Kiểu gì cũng có lúc sơ suất mà dính virus lớn hoặc bé thôi à. Ngày xưa mình cài máy việc đầu tiên là xóa def nhưng giờ việc đầu tiên là vào def cập nhật cho em nó.
 

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
Bật AV lên đi. Thời nay đừng tin tưởng bất cứ thằng nào. Không có khái niệm dùng cẩn thận nữa đâu. Kiểu gì cũng có lúc sơ suất mà dính virus lớn hoặc bé thôi à. Ngày xưa mình cài máy việc đầu tiên là xóa def nhưng giờ việc đầu tiên là vào def cập nhật cho em nó.
Đúng đấy, tay phải mình đếm tiền mà tay trái còn phải đếm lại mà. =))
 


Top