Giveaway - ABBYY FineScanner AI và TextGrabber cho iOS và Android miễn phí 6 tháng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway ABBYY FineScanner AI và TextGrabber cho iOS và Android miễn phí 6 tháng

Cuong1977

Rìu Chiến Chấm
Ứng dụng ABBYY FineScanner cho máy tính đã được chia sẻ trên diễn đàn và nay hãng đang có chương trình khuyến mãi free 6 tháng cho điện thoại và máy tính bảng chạy hệ điều hành iOS và Andriod.
60BD55A2-C5F1-41D2-AF5C-EEA3D8C8EB2B.png

Việc cài đặt rất đơn giản, miễn phí trên appstore và playstore. Sau khi cài đặt các bạn vào setting - more giữ chặt chữ about trong vài giây sẽ hiện ra ô để nhập code
Code như sau:
 
Sửa lần cuối:

dong83

Búa Đá Đôi
Hiện giờ mình không làm được, có ai như mình không?
 

Cuong1977

Rìu Chiến Chấm
Thao tác more không hiện ô nhập code bạn à !
Bạn giữ chữ about trong mục more nhé, nhấn giữ vài giây là được, bạn cứ thử vài lần chắc chắn được, hôm qua mình mới làm xong nên nó không cho nhập lại để gửi ảnh hướng dẫn chi tiết cho các bạn được
 
Sửa lần cuối:

dong83

Búa Đá Đôi
Mình bổ sung cách làm nhé
1. nhấn: More..
2. Nhấn và giữ một lúc: About the application sẽ hiện ra chỗ nhập code và nhập code trên
 


Top