8 dấu hiệu cho thấy bạn thông minh hơn mức trung bình | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

8 dấu hiệu cho thấy bạn thông minh hơn mức trung bình

Sonca

Búa Gỗ
G9tCbAt.png


Dịch nhanh:
- Bạn là anh hai/ anh cả (con lớn nhất trong gia đình)
- Bạn từng học nhạc
- Bạn không hút thuốc
- Bạn ốm/ gầy
- Bạn thuận tay trái
- Bạn từng chơi chất kích thích
- Bạn nuôi mèo
- Bạn cao

Ai thông minh nhất VN-Z? {big_smile}

Nguồn:
Mã:
www.businessinsider.com
 
Sửa lần cuối:

DatVl

Búa Đá
- là anh hai/ anh cả
- không hút thuốc
- ốm/ gầy
- nuôi mèo (Ghiền mồn lèo mà nhà không cho nuôi) ?
 

Sonca

Búa Gỗ
Tớ hút thuốc + gầy. Các bác có mấy dấu hiệu? {baffle}
 
Sửa lần cuối:

Shiny

Rìu Sắt
chơi thuốc kích thích mà là thông minh ah , chưa bị túm là may rồi :))
 

thangwru

Búa Đá Đôi
chơi thuốc kích thích mà là thông minh ah , chưa bị túm là may rồi :))
chắc í là được CA bế vào trại, được ăn cơm nhà nước nuôi, sinh hoạt tập thể dục điều độ đây mà :cool:
 

giang375

Búa Gỗ Đôi
mình thấy đúng đó, mấy thằng nghiện thường suy nghĩ nhiều là làm sao vẫn đập đá được mà ko bị bắt đó {big_smile}
 

cyberat


Junior Moderator
Thành viên BQT
- Bạn không hút thuốc
- Bạn nuôi mèo
được 2 cái =)
 


Bài Viết Mới

Top