PM Việt hóa & Portable - 3 bước Active Portable Glary Utilities Pro 6. (Với mọi phiên bản) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

PM Việt hóa & Portable 3 bước Active Portable Glary Utilities Pro 6. (Với mọi phiên bản)

TN2024

Búa Gỗ
3 bước Active Portable Glary Utilities Pro 6.
(Với mọi phiên bản)

Đầu tiên, hãy tải phiên bản Portable tại trang chủ:

https://www.glarysoft.com/downloads/?p=gu-page

Trên Free Portable chọn No Installer, Self-Extracting. Nhấn Free Download
1.jpg
Sau khi tải và giải nén xong. Ta được thư mục guportable

2.jpg

Cut thư mục guportable này đến nơi muốn chỉ định

Đặt lại tên cho thư mục này, sao cho dễ phân biệt từng phiên bản khác nhau. Ví dụ: đặt lại tên là GU Portable Pro 6.6.0.9
Mở thư mục GU Portable Pro 6.6.0.9, Chạy file Integrator_Portable.exe

3.jpg

Mặc định, bản Portable này miễn phí, chỉ xử dụng được những mục cơ bản của phần mềm mà thôi

Muốn xử dụng được bản Portable Pro.

Hãy tải Bài Hướng dẫn kích hoạt Pro áp dụng cho mọi phiên bản Portable Glary Utilities 6. Tại đây:
https://www.mediafire.com/file/jkf3me16rzr0u58/3_b%C6%B0%E1%BB%9Bc_Active_Glary_Utilities_Portable_Pro_6.7z/file
 

lequyet

Rìu Sắt Đôi
3 bước Active Portable Glary Utilities Pro 6.
(Với mọi phiên bản)

Đầu tiên, hãy tải phiên bản Portable tại trang chủ:

https://www.glarysoft.com/downloads/?p=gu-page

Trên Free Portable chọn No Installer, Self-Extracting. Nhấn Free Download
1.jpg
Sau khi tải và giải nén xong. Ta được thư mục guportable

2.jpg

Cut thư mục guportable này đến nơi muốn chỉ định

Đặt lại tên cho thư mục này, sao cho dễ phân biệt từng phiên bản khác nhau. Ví dụ: đặt lại tên là GU Portable Pro 6.6.0.9
Mở thư mục GU Portable Pro 6.6.0.9, Chạy file Integrator_Portable.exe

3.jpg

Mặc định, bản Portable này miễn phí, chỉ xử dụng được những mục cơ bản của phần mềm mà thôi

Muốn xử dụng được bản Portable Pro.

Hãy tải Bài Hướng dẫn kích hoạt Pro áp dụng cho mọi phiên bản Portable Glary Utilities 6. Tại đây:
https://www.mediafire.com/file/jkf3me16rzr0u58/3_b%C6%B0%E1%BB%9Bc_Active_Glary_Utilities_Portable_Pro_6.7z/file
Sao Bạn không chọn " tắt chế độ tối " cho hình hiển thị dễ xem hơn.
 

sgm99

Búa Gỗ
xài portable mà cần phải "active" (nếu đúng từ là "activate"="kích hoạt") chắc không có tôi tham gia vì đang xài v.6.4. Pro có bẻ khóa rồi!
 
Sửa lần cuối:

TN2024

Búa Gỗ
Tùy theo ý thích của mỗi người thôi
Riêng Tôi lại ưa thích xài bản Portable !
Bản Portable này lại là hàng chính Chủ, do chính Chủ tạo lên !!
Mỗi người có ý thích khác nhau:
- Người thích nặng nề, cài đặt rườm rà, gò bó cố định ...
- Người thích nhẹ nhàng, không vướng vít, muốn di chuyển tự do đi đâu cũng được, không lệ thuộc ...
 

KEM NGO

Búa Gỗ Đôi
Tùy theo ý thích của mỗi người thôi
Riêng Tôi lại ưa thích xài bản Portable !
Bản Portable này lại là hàng chính Chủ, do chính Chủ tạo lên !!
Mỗi người có ý thích khác nhau:
- Người thích nặng nề, cài đặt rườm rà, gò bó cố định ...
- Người thích nhẹ nhàng, không vướng vít, muốn di chuyển tự do đi đâu cũng được, không lệ thuộc ...
Cùng nhất trí quan điểm cua Bác
... thích nhẹ nhàng, không vướng vít, muốn di chuyển tự do đi đâu cũng được, không lệ thuộc ...
Thích nhất câu nói của Bác @TN2024
 


Top