[29/02/2024] Tải ngay Vivaldi 6.6: Hiện đã có cập nhật! | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

[29/02/2024] Tải ngay Vivaldi 6.6: Hiện đã có cập nhật!

Whale

Rìu Vàng Đôi
vivaldi-icon.gif

Vivaldi là trình duyệt web đa nền tảng được xây dựng cho – và cùng với – web. Một trình duyệt dựa trên công cụ Blink (tương tự trong Chrome và Chrome) có tốc độ nhanh nhưng cũng là một trình duyệt giàu chức năng, có tính linh hoạt cao và đặt người dùng lên hàng đầu. Một trình duyệt được tạo ra cho bạn. Vivaldi được sản xuất bằng tình yêu của đội ngũ sáng lập gồm những người tiên phong về trình duyệt, trong đó có cựu Giám đốc điều hành Jon Stephenson von Tetzchner, người đồng sáng lập và lãnh đạo Opera Software.

address_omni.gif

Giao diện của Vivaldi rất tùy biến. Vivaldi kết hợp sự đơn giản và thời trang để tạo ra một giao diện cơ bản, có khả năng tùy biến cao, cung cấp mọi thứ mà người dùng internet có thể cần. Trình duyệt cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện của các thành phần UI như màu nền, chủ đề tổng thể, thanh địa chỉ và vị trí tab cũng như trang bắt đầu. Vivaldi có khả năng "xếp chồng" và "xếp chồng" các tab, chú thích các trang web, thêm ghi chú vào dấu trang và hơn thế nữa.

Nhật ký thay đổi của Vivaldi 6.6.3271.45:


 • [Mới] [Thư] Cải tiến tìm kiếm: Lọc theo Tệp đính kèm/Ngày gửi/Thư mục/Người nhận tự động hoàn thành cho các bộ lọc tìm kiếm và đã lưu VB-95157
 • [Mới][Bảng điều khiển] Làm cho bảng điều khiển bên/bảng web hoạt động giống các tab thông thường hơn VB-103513
 • [Mới] [Cài đặt] Di chuyển giao diện người dùng quyền của trang web sang Vivaldi VB-100958
 • [Mới] [Cài đặt] Thu thập và gửi sự cố tự động VB-98193
 • [Mới] [Danh sách đọc] Nhập từ và xuất sang Instapaper CSV VB-103498
 • [Thanh địa chỉ] Biểu tượng lá chắn chặn hoạt hình khi kích hoạt lần đầu VB-103568
 • [Thanh địa chỉ] Tự động hoàn thành khớp t từ https VB-102878
 • [Thanh địa chỉ] Kết quả tốt nhất Không nên chọn mục gợi ý tìm kiếm theo URL VB-102931
 • [Thanh địa chỉ] Hiển thị số mục bị chặn trên biểu tượng tấm khiên VB-102044
 • [Thanh địa chỉ] Không tự động hoàn thành chính xác khi tên miền phụ VB-103593
 • [Thanh địa chỉ] Không chọn gợi ý tìm kiếm để có kết quả tốt nhất VB-103084
 • [Thanh địa chỉ] Đang chọn một mục khác nhau cho mỗi phím bấm VB-102250
 • [Thanh địa chỉ] Tìm kiếm không tìm đúng thứ VB-102365
 • [Thanh địa chỉ] Gợi ý tìm kiếm được hiển thị hai lần VB-103165
 • [Thanh địa chỉ] Không nên tự động điền khi gõ tên miền bằng TLD VB-101714
 • [Thanh địa chỉ] Vẫn đang tìm kiếm các mục khi menu thả xuống bị vô hiệu hóa VB-102335
 • [Thanh địa chỉ] Lịch sử đã nhập không nên chèn mục khi lấy nét và nhấn Enter VB-103074
 • [Thanh địa chỉ] Sử dụng dấu hai chấm để chỉ định cổng thay đổi lược đồ URI VB-102897
 • [Thanh địa chỉ] Sử dụng mở rộng tên miền không tạo ra lịch sử đã nhập VB-102547
 • [Thanh địa chỉ] Khi gõ và nhấn nhanh “Enter”, một số ký tự bị rớt VB-103404
 • [Thanh địa chỉ] Khi gõ vào thanh địa chỉ và nhấn enter nhanh, một số ký tự bị rớt VB-103404
 • [Thanh địa chỉ] [Tự động cập nhật] [Chủ đề] Nút khởi động lại có độ tương phản thấp trong chủ đề tối VB-103384
 • [Thanh địa chỉ][Dấu trang] “Mở địa chỉ trong tab mới” không hoạt động đối với biệt hiệu thư mục dấu trang VB-102479
 • [Thanh địa chỉ] [Đồng bộ hóa] [Tab] Đồng bộ hóa gây chậm VB-102779
 • [Thanh địa chỉ] [Chủ đề] Lựa chọn không sử dụng màu tô sáng chủ đề VB-92801
 • [Trình chặn] Bộ đếm biểu tượng tấm chắn trung tâm VB-102044 [nhật ký thay đổi đầy đủ]


Tải xuống: Vivaldi 64-bit | 112,0 MB (Phần mềm miễn phí)
Tải xuống: Vivaldi 32-bit | 97,5 MB
Lượt xem: Trang chủ Vivaldi |
Ghi chú phát hành v6.6
 


Top