Giveaway - 1Password (1 năm miễn phí) - Tiện ích quản lý mật khẩu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway 1Password (1 năm miễn phí) - Tiện ích quản lý mật khẩu

beatrizgabriel

Rìu Sắt Đôi
1Password là trình quản lý mật khẩu được phát triển bởi AgileBits Inc. Nó cung cấp một nơi để người dùng lưu trữ nhiều mật khẩu, giấy phép phần mềm và thông tin nhạy cảm khác trong một hầm ảo được khóa bằng mật khẩu chính được bảo vệ bởi PBKDF2

screenshot-windows.55c11eeed15d0cc276c77f82b73ffee4.png


2- Nhập tên và email
3- Check email lấy verification code
4- Nhập master password, password chính cho 1Password
5- Sau khi tạo tài khoản thành công, sẽ hiện 1 popup chứa secret key.Key này cho phép bạn login bất kỳ thiết bị nào. Khóa này là duy nhất và không thể phục hồi, vì vậy bạn nên lưu khóa này lại, và tránh làm thất lạc
 

anhtuanpham87

Rìu Bạc
1Password là trình quản lý mật khẩu được phát triển bởi AgileBits Inc. Nó cung cấp một nơi để người dùng lưu trữ nhiều mật khẩu, giấy phép phần mềm và thông tin nhạy cảm khác trong một hầm ảo được khóa bằng mật khẩu chính được bảo vệ bởi PBKDF2

screenshot-windows.55c11eeed15d0cc276c77f82b73ffee4.png

No quote
Like mà không thấy hiện nội dung
 

meebo

Rìu Vàng Đôi
Like mà không thấy hiện nội dung
Tải lại trang web sẽ hiện ra.
 

boyfriend

Búa Gỗ Đôi
mình thấy lastpass khá xịn xò với phiên bản free, không biết bản premium của 1 password nó có khác gì với phiên bản free của lastpass không nhỉ
 


Top