[14/5] Ngày kết thúc đại dịch Covid-19 ở Việt Nam | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

[14/5] Ngày kết thúc đại dịch Covid-19 ở Việt Nam

VoDanhPhD

Rìu Chiến
Việt Nam được xem là quốc gia điển hình ở Đông Nam Á về khả năng kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Do đó, AI dự đoán dịch bệnh Covid-19 có khả năng dứt điểm hoàn toàn tại Việt Nam vào một ngày rất sớm.

Mới đây, các nhà nghiên cứu từ Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD) đã đưa ra dự đoán về thời điểm kết thúc dịch bệnh Covid-19 dựa vào trí tuệ nhân tạo – AI.
Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu về virus SARS-CoV-2 tại 131 quốc gia bằng công nghệ AI. Dữ liệu bao gồm tổng số ca được xác nhận nhiễm Covid-19, tổng số ca tử vong, các ca nhiễm mới, những ca tử vong mới và dữ liệu dân số.

Việt Nam được xem là quốc gia điển hình ở Đông Nam Á về khả năng kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của virus corona. (Ảnh: REUTERS/Kham)
Việt Nam được xem là quốc gia điển hình ở Đông Nam Á về khả năng kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của virus corona. (Ảnh: REUTERS/Kham)​

Để đưa ra dự báo, họ sử dụng mô hình SIR – một mô hình AI toán học về sự lây nhiễm, mô tả các tác động phát bệnh, bị lây nhiễm và phục hồi. Tuy nhiên, đây chỉ là những số liệu tham khảo chứ không chính xác 100% vì vẫn chỉ là dự đoán từ AI. Dự báo này chưa tính đến sự đột biến virus, sự dịch chuyển của người dân…
Do đó, các tác giả nghiên cứu lưu ý mọi người vẫn cần nên thận trọng và đưa ra cảnh báo nguy hiểm với những người “lạc quan thái quá”.

Dưới đây là dự đoán về thời điểm kết thúc đại dịch Covid-19 ở một số nước Đông Nam Á:
Việt Nam

AI dự đoán bệnh dịch Covid-19 sẽ dứt điểm hoàn toàn 100% tại Việt Nam vào ngày 14/5. (Ảnh: SUTD)
AI dự đoán bệnh dịch Covid-19 sẽ dứt điểm hoàn toàn 100% tại Việt Nam vào ngày 14/5. (Ảnh: SUTD)

Việt Nam được xem là quốc gia điển hình ở Đông Nam Á về khả năng kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của virus corona.
  • Do đó, AI dự đoán dịch bệnh Covid-19 có khả năng gần hết đến 97% tại Việt Nam vào ngày 18/4.
  • Đến ngày 29/4, tình hình sẽ được cải thiện đến 99% và dứt điểm hoàn toàn 100% vào ngày 14/5.


Singapore
AI dự đoán bệnh dịch Covid-19 sẽ dứt điểm hoàn toàn 100% tại Singapore vào ngày 10/6. (Ảnh: SUTD)
AI dự đoán bệnh dịch Covid-19 sẽ dứt điểm hoàn toàn 100% tại Singapore vào ngày 10/6. (Ảnh: SUTD)​

Theo dự đoán của AI, dịch bệnh Covid-19 có khả năng gần hết đến 97% tại Singapore vào ngày 9/5. Đến ngày 15/5, tình hình sẽ được cải thiện đến 99% và dứt điểm hoàn toàn 100% vào ngày 10/6.

Malaysia
AI dự đoán bệnh dịch Covid-19 sẽ dứt điểm hoàn toàn 100% tại Malaysia vào ngày 8/7. (Ảnh: SUTD)
AI dự đoán bệnh dịch Covid-19 sẽ dứt điểm hoàn toàn 100% tại Malaysia vào ngày 8/7. (Ảnh: SUTD)

AI dự đoán dịch bệnh Covid-19 có khả năng gần hết đến 97% tại Malaysia vào ngày 6/5. Đến ngày 19/5, tình hình sẽ được cải thiện đến 99% và dứt điểm hoàn toàn 100% vào ngày 8/7.

Indonesia
AI dự đoán bệnh dịch Covid-19 sẽ dứt điểm hoàn toàn 100% tại Indonesia vào ngày 30/7. (Ảnh: SUTD)
AI dự đoán bệnh dịch Covid-19 sẽ dứt điểm hoàn toàn 100% tại Indonesia vào ngày 30/7. (Ảnh: SUTD)

AI dự đoán dịch bệnh Covid-19 có khả năng gần hết đến 97% tại Indonesia vào ngày 26/5. Đến ngày 7/6, tình hình sẽ được cải thiện đến 99% và dứt điểm hoàn toàn 100% vào ngày 30/7.
Philippines

AI dự đoán bệnh dịch Covid-19 sẽ dứt điểm hoàn toàn 100% tại Philippines vào ngày 8/7. (Ảnh: SUTD)
AI dự đoán bệnh dịch Covid-19 sẽ dứt điểm hoàn toàn 100% tại Philippines vào ngày 8/7. (Ảnh: SUTD)​

AI dự đoán dịch bệnh Covid-19 có khả năng gần hết đến 97% tại Philippines vào ngày 12/5. Đến ngày 23/5, tình hình sẽ được cải thiện đến 99% và dứt điểm hoàn toàn 100% vào ngày 8/7.
 

meebo

Rìu Vàng Đôi
Mỹ thì sao ta! Ông Mỹ và đồng minh đang bị bệnh nặng lắm.
 


Top