[03.03.2024] WingetUI 3.0 Beta 0 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

[03.03.2024] WingetUI 3.0 Beta 0

Whale

Rìu Vàng Đôi
NTd0pma.png

LoU256K.png


WingetUI là một ứng dụng có mục tiêu chính là tạo GUI trực quan cho các trình quản lý gói CLI phổ biến nhất cho Windows 10 và Windows 11, chẳng hạn như Winget, Scoop và Chocolatey. Với WingetUI, bạn sẽ có thể tải xuống, cài đặt, cập nhật và gỡ cài đặt bất kỳ phần mềm nào được xuất bản trên trình quản lý gói được hỗ trợ — và hơn thế nữa.

Tính năng của WingetUI
 • WingetUI có khả năng cài đặt, cập nhật và gỡ cài đặt các gói từ Winget, Scoop và Chocolatey. WingetUI cũng sẽ phát hiện xem các ứng dụng được cài đặt thủ công của bạn có thể được cập nhật hay không!
 • Nó cũng có thể nâng cấp và gỡ cài đặt các gói đã cài đặt trước đó — cũng như gỡ cài đặt các ứng dụng Windows tích hợp sẵn!
 • WingetUI có khả năng nhập và xuất các gói bạn chọn để bạn có thể dễ dàng cài đặt chúng trong tương lai.
 • WingetUI hỗ trợ quản lý nhóm Scoop bằng giao diện.
 • Cài đặt phiên bản cũ hơn của ứng dụng.
 • WingetUI hiển thị thông báo khi có bản cập nhật
 • Quản lý các bản cập nhật và gói đã cài đặt của bạn từ menu ngữ cảnh của nó
 • Người dùng sẽ được thông báo liệu quá trình cài đặt/cập nhật/gỡ cài đặt ứng dụng đã hoàn tất thành công hay chưa.
 • Khả năng xếp hàng cài đặt để ngăn ngừa xung đột.
 • Có sẵn chủ đề tối để bạn không bị bỏng mắt.
 • WingetUI có khả năng hiển thị thông tin liên quan đến gói (như giấy phép, hàm băm SHA256, trang chủ, v.v.) trước khi cài đặt.
 • Có hơn 14000 gói có sẵn (nếu kích hoạt winget, Minor scoop, chocolatey)!
Nhật ký thay đổi của WingetUI 3.0 Beta 0:
 • Đây là phiên bản beta đầu tiên. Tất cả các tính năng còn thiếu kể từ phiên bản 3.0-alpha2 đã được chuyển.
 • Đã thêm thẻ góiNhững cải tiến trên giao diện người dùng Cài đặt.
 • Rất nhiều sửa lỗi và chi tiết nhỏ.

Những thay đổi chính kể từ Alpha 0:
 • Đã nâng cấp .NET 6.0 lên .NET 8.0. Kích thước nhị phân đã được giảm xuống còn 60mb
 • Đã thêm hỗ trợ cho api nền, có tính năng
 • Khả năng tương thích với việc nhận các gói chia sẻ
 • Khả năng tương thích với Widget WingetUI
 • WingetUI sẽ không gặp sự cố với bộ chọn tệp nữa khi chạy với tư cách quản trị viên
 • Đã thêm trình tự động cập nhật tích hợp
 • Thêm tính năng Nhập và xuất gói, hiện được đổi tên thành Gói gói
 • Bây giờ có thể chỉnh sửa các gói
 • Bây giờ các gói có thể được thêm một (hoặc nhiều) cùng một lúc. Không cần phải chọn hàng loạt tất cả chúng
 • Các gói cũng có thể được xuất dưới dạng XML (ngoài JSON và XAML hiện có).
 • Sao lưu gói hiện đã hoạt động
 • Nguồn có thể được thêm và xóa
 • Chi tiết gói sẽ hiển thị.
 • Nhập và xuất gói
 • Bản sao lưu gói đã cài đặt
 • Thẻ gói
 • Thêm và xóa nguồn (các nguồn đã cài đặt được liệt kê)
 • API giao tiếp với Widget WingetUI
 • API cho phép WingetUI mở khi gói được chia sẻ với bạn (bạn vẫn có thể chia sẻ gói)
 • Xem chi tiết gói (Giao diện hoạt động nhưng sẽ không hiển thị dữ liệu).
 • WingetUI chạy với tư cách quản trị viên sẽ gặp sự cố khi mở bộ chọn Tệp/Thư mục
 • Trình tự động cập nhật WingetUI tích hợp sẵn. Bạn có thể muốn đăng ký kho lưu trữ này để nhận thông báo khi có bản phát hành mới.
 • Sửa lỗi và cải thiện chương trình tổng thể
 • Cải tiến nhỏ về Minor scoop, chocolatey và wingetTải xuống: WingetUI 3.0 Beta 0 | 157,0 MB (Mã nguồn mở)
Liên kết: Trang chủ WingetUI | GitHub | Ảnh chụp màn hình
 


Top