[01/03/2024] Cập nhật: Microsoft Edge 123 Beta | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

[01/03/2024] Cập nhật: Microsoft Edge 123 Beta

Whale

Rìu Vàng Đôi
KyicBEi.gif

img_0962_800x450.jpeg


Microsoft đã phát hành Edge 123 để thử nghiệm trong Kênh Beta. Cái sau là lần "đổ chuông" thử nghiệm cuối cùng trước khi bản cập nhật đến với tất cả người dùng trong Kênh ổn định. Thông thường, Microsoft kiểm tra bản cập nhật trong bốn tuần và sau đó tung nó ra công chúng.

Microsoft Edge 123 Beta chứa một số thay đổi về tính năng liên quan đến doanh nghiệp, chính sách mới và sửa lỗi truyền thống. Đây là nhật ký thay đổi chính thức:

Tùy chỉnh thương hiệu tổ chức bằng dịch vụ quản lý Microsoft Edge . Quản trị viên có thể tùy chỉnh nội dung thương hiệu của tổ chức mình trên Edge for Business thông qua dịch vụ quản lý Microsoft Edge. Nhãn hiệu này có thể giúp người dùng đăng nhập bằng Entra ID (trước đây gọi là Azure Active Directory) dễ dàng phân biệt hơn giữa nhiều hồ sơ và cửa sổ trình duyệt thông qua các dấu hiệu trực quan trên bảng hồ sơ, hộp thả xuống hồ sơ và biểu tượng thanh tác vụ Microsoft Edge for Business.
Dịch vụ quản lý Microsoft Edge mang đến cho quản trị viên trải nghiệm nâng cao để đặt cấu hình, xem trước và tùy chỉnh cách Microsoft Edge for Business hiển thị các nội dung thương hiệu của tổ chức sau:
  • Tên tổ chức
  • Màu nhấn
  • Logo tổ chức
  • Lớp phủ biểu tượng thanh tác vụ Microsoft Edge for Business
Để biết thêm thông tin, hãy xem Microsoft Edge dành cho doanh nghiệp .
Điều khiển chuyển đổi cấu hình tự động cho Microsoft Edge for Business trong dịch vụ quản lý Microsoft Edge . Dịch vụ quản lý Microsoft Edge cung cấp cho quản trị viên khả năng định cấu hình cài đặt để chuyển đổi cấu hình tự động trong trình duyệt Microsoft Edge. Điều này có thể giúp thực thi việc phân tách ngữ cảnh giữa công việc và hoạt động duyệt web cá nhân của người dùng cuối. Lưu ý: Trải nghiệm này ở dạng xem trước công khai.
Mở rộng hỗ trợ xem Tệp PDF được bảo vệ MIP cho các chủ quyền khác nhau (bao gồm cả GCCH) . Khách hàng trên nền tảng đám mây có chủ quyền (bao gồm GCCH) có thể mở nội dung PDF được bảo vệ bằng MIP trong Microsoft Edge. Thay đổi này có sẵn trong trình đọc PDF tích hợp trong Microsoft Edge được hỗ trợ bởi Adobe Acrobat và công cụ Microsoft Edge PDF cũ. Lưu ý: Tính năng này là một bản giới thiệu tính năng được kiểm soát. Nếu bạn không thấy tính năng này, hãy kiểm tra lại khi chúng tôi tiếp tục triển khai.

Ngoài ra, Microsoft Edge 123 Beta còn chứa nhiều bản sửa lỗi được phát hành trong vài tuần qua trên Kênh Nhà phát triển.

Microsoft Edge 123 dự kiến sẽ có mặt trên Kênh phát hành vào tuần ngày 21 tháng 3 năm 2024. Nếu bạn muốn tải ngay bây giờ, hãy truy cập trang web chính thức của Edge Insider và tải xuống bản phát hành Beta mới nhất.


Download: Hãy truy cập trang web chính thức của Edge Insider và tải xuống bản phát hành Beta mới nhất.
 

bbkim

Mỗi người một câu chuyện
Mình vừa cập nhật xong ... nhưng chỉ cập nhật build
1709343020975.png


Khi nào ra release rồi nó tự lên sau. Đơn giản là vì nhu cầu của mình không nhiều :v
 

Whale

Rìu Vàng Đôi
Mình vừa cập nhật xong ... nhưng chỉ cập nhật build
Xem phần đính kèm 56904

Khi nào ra release rồi nó tự lên sau. Đơn giản là vì nhu cầu của mình không nhiều :v
Ghi chú phát hành đầy đủ cho phiên bản Edge ổn định mới nhất, 122.0.2365.66, được đưa ra bên dưới:

Phiên bản 122.0.2365.66: ngày 1 tháng 3 năm 2024
Đã sửa các lỗi khác nhau và các vấn đề về hiệu suất.
Sửa lỗi:
Đã giải quyết sự cố mạng khiến các trang web không thể tải trong cửa sổ Microsoft Defender Application Guard.


Microsoft Edge 123
Download: Hãy truy cập trang web chính thức của Edge Insider và tải xuống bản phát hành Beta mới nhất.
 


Top