Thảo Luận - Xin Phim Naruto? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thảo Luận Xin Phim Naruto?

sang ngo

Búa Gỗ

dungltcd

Lạt Ma
Hiện tại máy mình thiếu 2 tập 298 và 315 Naruto Shippudden HD ( 720 hay 1080 đều được ạ ) , bác nào vẫn còn giữ thì cho mình xin ạ , cám ơn các bác nhiều .
Thấy có gì đó liên quan ! hỏi MOD @naroto chắc sẽ có.
 

HaLeDa

Rìu Sắt Đôi
Search linh tinh trên fshare thấy có file này, bác load thử xem
Mã:
https://www.fshare.vn/file/TPFBWDFHGT
 

nayano

Búa Gỗ
Hiện tại máy mình thiếu 2 tập 298 và 315 Naruto Shippudden HD ( 720 hay 1080 đều được ạ ) , bác nào vẫn còn giữ thì cho mình xin ạ , cám ơn các bác nhiều .
Hi bác, cho em hỏi bác có lưu ver minisize hồi xưa của bác Namkhoa hong nhỉ?
 


Bài Viết Mới

Top