Nhờ tư vấn - Xin giá ghim bài lên top Group hay Page Facebook? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Xin giá ghim bài lên top Group hay Page Facebook?

pgvnz

Búa Gỗ Đôi
Chào các bác, hiện nay giá trung bình ghim bài viết lên top của group hay page Facebook là bao nhiêu tiền vậy nhỉ ? Và thơi gian ghim thì quy định hay thỏa thuận thế nào ? Chắc group hay page đông member và tương tác cao giá khác mà group ít mem và ít tương tác thì giá khác nhỉ ? Cảm ơn các bạn chia sẻ.
 

quadensatgai

Rìu Sắt
bạn muốn đăng ở page nào thì cứ hỏi trực tiếp admin cho nó lẹ. theo mình thì mỗi nơi sẽ có 1 giá khác nhau
 

pgvnz

Búa Gỗ Đôi
bạn muốn đăng ở page nào thì cứ hỏi trực tiếp admin cho nó lẹ. theo mình thì mỗi nơi sẽ có 1 giá khác nhau
Èo, thế bác có biết 1 mức vd nào không ?
 


Bài Viết Mới

Top