Xiaomi Vela chính thức là mã nguồn mở theo giấy phép Apache 2.0

VNZ-NEWS
Vn-Z.vn Ngày 16 tháng 11 năm 2023, tại Hội nghị Đối tác Sinh thái Xiaomi IoT , Xiaomi đã công bố ra mắt bốn sáng kiến mở lớn cho Xiaomi IoT. Tại sự kiện, Xiaomi thông báo Xiaomi Vela chính thức là mã nguồn mở dành cho các nhà phát triển phần mềm và phần cứng toàn cầu. Xiaomi Vela sẽ tuân theo giấy phép nguồn mở Apache 2.0 và đóng góp cho các nhà phát triển trên toàn thế giới. Giúp ngành xây dựng hệ sinh thái hệ điều hành IoT dẫn đầu về công nghệ.

Bốn sáng kiến mở cho cho Xiaomi IoT bao gồm:
  • Mở hơn 200 danh mục để các đối tác thiết bị thông minh tham gia
  • Mở rộng tiêu chuẩn kết nối tới các đối tác trong ngành trên toàn Trung Quốc
  • Xiaomi Vela hoàn toàn là nguồn mở
  • Hoàn toàn mở cho các nhà phát triển cá nhân
Xiaomi Vela chính thức là mã nguồn mở dành cho các nhà phát triển phần mềm và phần cứng toàn cầu. Tuân theo giấy phép nguồn mở Apache 2.0 và đóng góp cho các nhà phát triển trên toàn thế giới. Giúp ngành xây dựng hệ sinh thái hệ điều hành IoT dẫn đầu về công nghệ.
Đối với các nhà phát triển cá nhân, Xiaomi IoT sẽ mở các mô-đun, tiện ích mở rộng, kết nối, điều khiển giọng nói Xiaoai, cộng đồng nhà phát triển, v.v. Vào ngày 1 tháng 12, 1.000 địa điểm beta nội bộ sẽ chính thức được mở trên toàn Trung Quốc.

Để biết thêm tin tức về Hội nghị đối tác sinh thái Xiaomi IoT, IT House sẽ cung cấp các báo cáo tiếp theo sau.

ONjQOJc.jpg

 
  • Like
haivu Reactions: haivu