Ảnh đẹp - Winner and Finalists | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Ảnh đẹp Winner and Finalists

guest11

Rìu Chiến Chấm
Tạp chí Smithsonian tổ chức ảnh hằng năm gồm nhiều thể loại. Kết quả của cuộc thi năm 2019 đã được thông báo.

Giải nhất (Grand Prize) được trao cho nhiếp ảnh gia người Bỉ, Jon Enoch. Ông rất ngạc nhiên và khâm phục cảnh một người chuyên chở cá kiểng đi bán tại Hà Nội. Ông đã theo đuổi người bán cá suốt một tuần và đã được người bán cá cho chụp hình.
motorbikes-carry-goods-around-the-city-of-hanoi-vietnam-2019-jon-enoch

Giải nhất $2500 USD

Một số ảnh vào chung kết
oznor-2

“Horse Racing” by Peng Yuan. Finalist, Mobile.

smithsonian-magazine-photo-contest-finalists-8.jpg

"Mother and Baby” by Tianyi Xiong. Finalist, Altered Image.

smithsonian-magazine-photo-contest-finalists-4

“Đơm Cá Dưới Động” do Natnattcha Chaturapitamorn, thể loại Du Lịch
Father and son catch fish inside a cave in south Vietnam during the monsoon season.

25547944-0-image-a-35-15833589-2303-6493-1583744610.jpg

Chuyển động của lưới dưới mặt nước tại Phú Yên do Thiện Nguễn, thể loại Du Lịch

original-1583741582-4367-1583744610.jpg

"Hái Sen" tại Mộc Hóa, Long An do Tuan Nguyen Tan, thể loại Du Lịch
 
Sửa lần cuối:


Top