Windows 8.1 With Update 3 - MSDN ISO | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Windows 8.1 With Update 3 - MSDN ISO

Đông Phương

Rìu Chiến Bạc Chấm
Trước đó mình đã share bản cài đặt ISO nguyên gốc Windows 10 và Windows 7 SP1, hôm nay mình tiếp tục share link nguyên gốc windows 8.1 with update 3 cho các bạn.

1550583829469.png

Windows 8.1 có tên mã là Blue là bản nâng cấp của Windows 8, Windows 8 là bản windows thất bại nặng nề sau windows 7 khá thành công, bản Win 8 thay đổi hoàn toàn giao diện Start menu với giao diện metro, đó là điểm khác biệt nhất sau khi khởi động xong làm nhiều người "bối rối" với giao diện mới này.

Windows 8.1 nâng cấp mới nhất là bản nâng cấp with update 3 hay Windows 8.1 with Update 3 là bản ISO cuối cùng của Windows 8.1.
Windows 8.1 with update 3: Release Date: 12/15/2014

#download: (Link tốc độ cao vui lòng Like hoặc trả lời để thấy link)
Google Drive:


#edittion:
Windows 8.1 Home
Windows 8.1 Pro
Windows 8.1 Enterprise
Windows 8.1 Single Language
Windows 8.1 Pro With WMC
Windows 8.1 with Bing
Windows 8.1 Embedded Industry Enterprise
Windows 8.1 Embedded Industry Pro
... and N-Edittion

#checksum
Windows 8.1 with Update 3 Release Date: 12/15/2014

File Name: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_6050880.iso
Languages: English
SHA1: 962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD

File Name: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x86_dvd_6050918.iso
Languages: English
SHA1: E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68

File Name: en_windows_8.1_pro_n_vl_with_update_x64_dvd_6050969.iso
Languages: English
SHA1: 169B23AC9F222426741F260607E090F327C03021

File Name: en_windows_8.1_pro_n_vl_with_update_x86_dvd_6051127.iso
Languages: English
SHA1: EA571FEB0AD31F1DAA4916F161DC87416D8690CA

File Name: en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051480.iso
Languages: English
SHA1: A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB79

File Name: en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_6051550.iso
Languages: English
SHA1: C7FA828E01E98B601E0ACA8019F1CB223EB23223

File Name: en_windows_8.1_n_with_update_x86_dvd_6051704.iso
Languages: English
SHA1: A2C2D9916A4AEE87AFDD0AEA19459F2F8414737C

File Name: en_windows_8.1_n_with_update_x64_dvd_6051677.iso
Languages: English
SHA1: 457D02BD26A19965DA172DAAE78F985CF53AF692

File Name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd_6050710.iso
Languages: English
SHA1: 584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937

File Name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_6054382.iso
Languages: English
SHA1: B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96

File Name: en_windows_8.1_enterprise_n_with_update_x86_dvd_6050217.iso
Languages: English
SHA1: E4651C6ED8B6E5AD30DA429A1DFB4BE8760504F0

File Name: en_windows_8.1_enterprise_n_with_update_x64_dvd_6050225.iso
Languages: English
SHA1: 33E141A1A7F02B4B3B4F590FB5AE47B71F18C3B8

File Name: Win8.1_SingleLang_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: EDE9378D0749602BD9B483F0460302F30CE4058A

File Name: Win8.1_SingleLang_English_x64.iso
Languages: English
SHA1: 2A37359EA12E43BC3F41004D67904F2DA77948DD

File Name: en_windows_8.1_singlelanguage_ir5_x86_dvd.iso
Languages: English
SHA1: EDE9378D0749602BD9B483F0460302F30CE4058A

File Name: en_windows_8.1_singlelanguage_ir5_x64_dvd.iso
Languages: English
SHA1: 2A37359EA12E43BC3F41004D67904F2DA77948DD

File Name: en_windows_8.1_pro_wmc_ir5_x64_dvd.iso
Languages: English
SHA1: ECF84F16230258A08FD47CCEC38CB83CEBA56652

File Name: en_windows_8.1_pro_wmc_ir5_x86_dvd.iso
Languages: English
SHA1: F7EFC420CF7F859E09E11A5EA5D4D4F62EE1392D

File Name: en_windows_8.1_pro_n_ir5_x64_dvd.iso
Languages: English
SHA1: 24814132E2841AB4FB06A72B2D12F36B2A8346D6

File Name: en_windows_8.1_pro_n_ir5_x86_dvd.iso
Languages: English
SHA1: A74B10D6C9C324C3A5C64222577A3450520EF8E6

File Name: SW_DVD9_NTRL_Win_with_Bing_8.1_32BIT_English_OEM_X19-57134.img
Languages: English
SHA1: 63422A198729941F47E7F3563197B1F3AC8C5640

File Name: SW_DVD9_NTRL_Win_with_Bing_8.1_64BIT_English_OEM_X19-57272.img
Languages: English
SHA1: BDC1E5FDBC1FAD5FE26155BAB6DAB7D95F434DEA

File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_enterprise_with_update_x86_dvd_6052252.iso
Languages: English
SHA1: 54B5472A393AB0059455F90D1DDC48A47E87A3DD

File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_enterprise_with_update_x64_dvd_6052160.iso
Languages: English
SHA1: 8815ADCB942302D02484469F6EE1FAB477BB19E3

File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_pro_with_update_x86_dvd_6052123.iso
Languages: English
SHA1: B30DAAC72EC94352D3CE8544DC6FDA83E017A33D

File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_pro_with_update_x64_dvd_6052086.iso
Languages: English
SHA1: DCD10322CB20A98D40ED558BB15CADB025DF98C9

Lưu ý: Đây là ISO nguyên gốc tải từ tài khoản MSDN và được reup sang host Google Drive nên mọi người an tâm dùng.
 

vinhkm6

Rìu Bạc
cho mình hỏi win 8 này có cần active ko cả nhà?
Ko active vẫn dùng bình thường???
 

hothanhly

Búa Gỗ
Mình lại thích windows 8.1 hơn 10 hiện nay, màu sắc hơn :D chắc tui fan màu mè. Nhưng phần cứng mới bây giờ không hỗ trợ cài win 8.1 nên đành ngậm ngùi :(
 

katsukiltd

Rìu Sắt Đôi
win 10 máy mình chạy ko nổi. phải kiếm bản 8.1 để cài. cảm ơn bạn đã chia sẻ
 


Top