Hỏi/ Thắc mắc - Windows 7 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Windows 7

anhtuan1967

Rìu Chiến Chấm
Không ai rảnh để cài windows 7 nhất là dịp Tết. Cập nhật, cài driver, cài softs mất hàng buổi bạn nhé. Lời khuyên: Cài Windows 10/11 vì sự đơn giản (nếu máy bàn thì tự động cập nhật driver) và lên GG tìm hiểu cách cài.
P/S: Chỉ đề cập việc cài chứ không bàn tới các bản ghost đa cấu hình.
 
Sửa lần cuối:

DoManhLinh09

Búa Gỗ
Không ai rảnh để cài windows 7 nhất là dịp Tết. Cập nhật, cài driver, cài softs mất hàng buổi bạn nhé. Lời khuyên: Cài Windows 10/11 vì sự đơn giản (nếu máy bàn thì tự động cập nhật driver) và lên GG tìm hiểu cách cài.
P/S: Chỉ đề cập việc cài chứ không bàn tới các bản ghost đa cấu h.
chi can cai hoac ghost lai cho e thui cung dc ko can phai lam gi nua dau a
 

tt9sdh

Búa Gỗ Đôi
tối mùng 4,khoảng 7 :00 tối nha
Chúc vui
 

sugarkim


Junior Moderator
Thành viên BQT
Cài win trực tiếp nhanh chứ qua mạng thì chua lè.
 


Top