Hỏi/ Thắc mắc - Windows 7 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Windows 7

anhtuan1967

Rìu Chiến Chấm
Không ai rảnh để cài windows 7 nhất là dịp Tết. Cập nhật, cài driver, cài softs mất hàng buổi bạn nhé. Lời khuyên: Cài Windows 10/11 vì sự đơn giản (nếu máy bàn thì tự động cập nhật driver) và lên GG tìm hiểu cách cài.
P/S: Chỉ đề cập việc cài chứ không bàn tới các bản ghost đa cấu hình.
 
Sửa lần cuối:

DoManhLinh09

Gà con
Không ai rảnh để cài windows 7 nhất là dịp Tết. Cập nhật, cài driver, cài softs mất hàng buổi bạn nhé. Lời khuyên: Cài Windows 10/11 vì sự đơn giản (nếu máy bàn thì tự động cập nhật driver) và lên GG tìm hiểu cách cài.
P/S: Chỉ đề cập việc cài chứ không bàn tới các bản ghost đa cấu h.
chi can cai hoac ghost lai cho e thui cung dc ko can phai lam gi nua dau a
 


Top