Website bầu cử của Trump bị tấn công | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Website bầu cử của Trump bị tấn công

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Đại diện chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump xác nhận website chính thức đã bị tấn công vào ngày 27/10, nhưng không có thiệt hại.

Continue reading...
 


Top