VinFast công bố tên xe – LUX A2.0 và LUX SA2.0 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

VinFast công bố tên xe – LUX A2.0 và LUX SA2.0

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
VinFast chính thức công bố tên gọi hai mẫu xe đầu tiên là LUX A2.0 cho dòng Sedan và LUX SA2.0 cho dòng SUV. Với ý nghĩa sang trọng, đẳng cấp và tiêu chuẩn hàng đầu - LUX A2.0 và LUX SA2.0 sẽ ra mắt công chúng lần đầu tiên vào ngày 2/10 tại Triển lãm quốc tế Paris Motor Show 2018

sedan-4273-1538159010056263581473.jpg

Mẫu VinFast LUX A2.0

suv-3900-15381589951351201168648.jpg

Mẫu xe VinFast LUX SA2.0

Một số hình ảnh của hai dòng sản phẩm

VF-PMS-244-JPG_680x0.jpg

VF-PMS-225-JPG_1538479260_680x0.jpg

VF-PMS-110-JPG_680x0.jpg

VF-PMS-109-1538476421_680x0.jpg

VF-PMS-111-1538476516_680x0.jpg

VF-PMS-157-JPG_680x0.jpg

image-64-JPG_1538479209_680x0.jpg

vinfast-5_680x0.jpg

VF-PMS-219-1538476810_680x0.jpg

VF-PMS-197-1538476911_680x0.jpg

VF-PMS-288-1538476984_680x0.jpg

VF-PMS-276-1538477078_680x0.jpg

image-65-JPG_680x0.jpg

42970414-1872793332836629-5967170842277183488-o-1538479418_680x0.jpg
 


Top