Việc tốt mà bạn hay làm mỗi ngày? Chia sẻ tại đây - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Việc tốt mà bạn hay làm mỗi ngày? Chia sẻ tại đây

ansos123

Búa Đá
mình thì hay bố thí các cụ già hoặc trẻ em chứ mấy thanh niên ăn mày thì thôi {big_smile}
 
Top