Hướng dẫn - Unlock GUI web gốc của Router GPON Huawei HG8145v5 và 8145v5-20 và các dòng tương tự | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn Unlock GUI web gốc của Router GPON Huawei HG8145v5 và 8145v5-20 và các dòng tương tự

Darias

Rìu Chiến
Cảnh báo trước là USING AT YOUR OWN RISK nha. Vì lỡ brick em cũng không biết sao cứu đâu vì không có file firmware hay hướng dẫn.

Thật ra trong con 8145v5 này firmware đã có chứa sẵn Stock web UI nhưng khi bán cho các nhà mạng thì đã bị tắt đi thay bằng 1 cái GUI khác cũng do HW làm luôn mấy nhà mạng chỉ thêm bớt + thay logo thôi là xong.

Riêng con 8145v5 này của Viettel, đã bị xóa luôn trang đăng nhập adminpldt nên không thể kích hoạt được cái chức năng telnet để cài shell được. May ông trên FB kia có post 1 cái link right mà lâu rồi, có 1 đoạn nó có khi là dùng tool Maintain của HW để kích hoạt. Cũng là cái tool để shell đó nhưng trên YTB là cái tool cũ không xài được cho v5 thì phải. Nên sau khi nhờ anh google em đã tìm được cái bản tool HW mới hơn.

Thấy mấy ông khác đã post hình con V20 cũng được nên mình nghĩ 2 con cũng sẽ giống nhau.
Link nguyên bộ tool + shell

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Xem phần đính kèm 33642
(Nên set IP tỉnh cho card mạng trước khi làm cho tiện)
B1: Kích hoạt chức năng telnet cho 8145v5. Lưu ý không được cắm cổng quang khi làm.
Cấm dân LAN vào cổng LAN bất kì trên con v5, chạy tool, chọn mục v5 như trên ảnh, xong ấn Start, lúc này bật nguồn con v5. Đợi con v5 lên nguồn, tí là góc phải sẽ báo success. Kèm con V5 sẽ sáng hết tất cả các đèn là ok, đợi 10s. Tắt con v5 kèm ấn stop.

B2: Kích hoạt shell (file trong mục STOCK GUI có 2 file (R019_allShell hoặc R019 mình không nhớ file nào được nên cứ thử từng file allshell trước nha).
Chọn chế đọ flash trên tool HW, chọn đường dẫn tới file R019_allShell, ấn start, lúc này tiếp tục bật nguồn con v5, đợi 1 tí sẽ thấy tất cả đèn chớp nháy chơp nháy, đơi khi đèn tắt hết không nháy nữa thì tắt bật lại con v5 kèm ấn stop.

(Lưu ý nếu file R019.bin thì tất cả đèn sáng sẽ đứng yên nên đợi 15s r tắt con v5 bật lại)

B3: Login Telnet thử con V5
Nếu telnet được thì nhập các câu lệnh dưới dây, nếu không được ( thì flash lại thử file R019.bin) và Rest về cấu hình mặc định con V5 bằng chọt tăm nha. Hôm qua mình kẹt ở đây làm đúng hết mà Telnet quài không được Reset phát không cần Flash shell lại là có sẵn Telnet + Shell luôn.


Optinal ( nếu muốn backup file lại cho chắc thì làm không có thể bỏ qua bước backup dưới đây)

Tiếp tục phần chính trên Telnet


Vậy là xong, tắt bật lại con V5 để hưởng thành quả, muốn trở lại giao diện viettel thì telnet vô sửa dòng COMMON thành VIETTEL2 là được.

Để ý là về GUI STOCK xong hình như có mục LOID với LOPASS ai dùng VNPT sẽ cần đó.
Copy nhớ ghi rõ nguồn nha bạn. Chỉ có reup lại file thôi mà cũng chèn thanks -.-
Mã:
https://voz.vn/p/16906100/
 

trieule9786

Búa Gỗ
Nhà mạng 7 chữ update fw lên fw 2022, có mã R20 chưa unclock được. AE nào làm đc tag hướng dẫn với nha. R19 thì ngon ạ
 

BobbyHien

Gà con
có ae nào làm đươc không ? mình làm bước 1: chọn V5 mãi cũng k dc, tắt bật làm theo trình tự cũng không ăn thua :( con HW8145V5-20 của mình Software Version: V5R019C20S108
 

huynhprooo

Gà con
Cảnh báo trước là USING AT YOUR OWN RISK nha. Vì lỡ brick em cũng không biết sao cứu đâu vì không có file firmware hay hướng dẫn.

Thật ra trong con 8145v5 này firmware đã có chứa sẵn Stock web UI nhưng khi bán cho các nhà mạng thì đã bị tắt đi thay bằng 1 cái GUI khác cũng do HW làm luôn mấy nhà mạng chỉ thêm bớt + thay logo thôi là xong.

Riêng con 8145v5 này của Viettel, đã bị xóa luôn trang đăng nhập adminpldt nên không thể kích hoạt được cái chức năng telnet để cài shell được. May ông trên FB kia có post 1 cái link right mà lâu rồi, có 1 đoạn nó có khi là dùng tool Maintain của HW để kích hoạt. Cũng là cái tool để shell đó nhưng trên YTB là cái tool cũ không xài được cho v5 thì phải. Nên sau khi nhờ anh google em đã tìm được cái bản tool HW mới hơn.

Thấy mấy ông khác đã post hình con V20 cũng được nên mình nghĩ 2 con cũng sẽ giống nhau.
Link nguyên bộ tool + shell

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Xem phần đính kèm 33642
(Nên set IP tỉnh cho card mạng trước khi làm cho tiện)
B1: Kích hoạt chức năng telnet cho 8145v5. Lưu ý không được cắm cổng quang khi làm.
Cấm dân LAN vào cổng LAN bất kì trên con v5, chạy tool, chọn mục v5 như trên ảnh, xong ấn Start, lúc này bật nguồn con v5. Đợi con v5 lên nguồn, tí là góc phải sẽ báo success. Kèm con V5 sẽ sáng hết tất cả các đèn là ok, đợi 10s. Tắt con v5 kèm ấn stop.

B2: Kích hoạt shell (file trong mục STOCK GUI có 2 file (R019_allShell hoặc R019 mình không nhớ file nào được nên cứ thử từng file allshell trước nha).
Chọn chế đọ flash trên tool HW, chọn đường dẫn tới file R019_allShell, ấn start, lúc này tiếp tục bật nguồn con v5, đợi 1 tí sẽ thấy tất cả đèn chớp nháy chơp nháy, đơi khi đèn tắt hết không nháy nữa thì tắt bật lại con v5 kèm ấn stop.

(Lưu ý nếu file R019.bin thì tất cả đèn sáng sẽ đứng yên nên đợi 15s r tắt con v5 bật lại)

B3: Login Telnet thử con V5
Nếu telnet được thì nhập các câu lệnh dưới dây, nếu không được ( thì flash lại thử file R019.bin) và Rest về cấu hình mặc định con V5 bằng chọt tăm nha. Hôm qua mình kẹt ở đây làm đúng hết mà Telnet quài không được Reset phát không cần Flash shell lại là có sẵn Telnet + Shell luôn.


Optinal ( nếu muốn backup file lại cho chắc thì làm không có thể bỏ qua bước backup dưới đây)

Tiếp tục phần chính trên Telnet


Vậy là xong, tắt bật lại con V5 để hưởng thành quả, muốn trở lại giao diện viettel thì telnet vô sửa dòng COMMON thành VIETTEL2 là được.

Để ý là về GUI STOCK xong hình như có mục LOID với LOPASS ai dùng VNPT sẽ cần đó.
Các bác cho em hỏi với ạ. Bước unlock telnet v5 của e nó cứ báo failed ạ. E đã bật telnet client trên laptop và làm như hướng dẫn nhưng vẫn không unlock telnet được ạ. E xài HG8145V5 -20
 

kimsunrang

Gà con
Cảnh báo trước là USING AT YOUR OWN RISK nha. Vì lỡ brick em cũng không biết sao cứu đâu vì không có file firmware hay hướng dẫn.

Thật ra trong con 8145v5 này firmware đã có chứa sẵn Stock web UI nhưng khi bán cho các nhà mạng thì đã bị tắt đi thay bằng 1 cái GUI khác cũng do HW làm luôn mấy nhà mạng chỉ thêm bớt + thay logo thôi là xong.

Riêng con 8145v5 này của Viettel, đã bị xóa luôn trang đăng nhập adminpldt nên không thể kích hoạt được cái chức năng telnet để cài shell được. May ông trên FB kia có post 1 cái link right mà lâu rồi, có 1 đoạn nó có khi là dùng tool Maintain của HW để kích hoạt. Cũng là cái tool để shell đó nhưng trên YTB là cái tool cũ không xài được cho v5 thì phải. Nên sau khi nhờ anh google em đã tìm được cái bản tool HW mới hơn.

Thấy mấy ông khác đã post hình con V20 cũng được nên mình nghĩ 2 con cũng sẽ giống nhau.
Link nguyên bộ tool + shell

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Xem phần đính kèm 33642
(Nên set IP tỉnh cho card mạng trước khi làm cho tiện)
B1: Kích hoạt chức năng telnet cho 8145v5. Lưu ý không được cắm cổng quang khi làm.
Cấm dân LAN vào cổng LAN bất kì trên con v5, chạy tool, chọn mục v5 như trên ảnh, xong ấn Start, lúc này bật nguồn con v5. Đợi con v5 lên nguồn, tí là góc phải sẽ báo success. Kèm con V5 sẽ sáng hết tất cả các đèn là ok, đợi 10s. Tắt con v5 kèm ấn stop.

B2: Kích hoạt shell (file trong mục STOCK GUI có 2 file (R019_allShell hoặc R019 mình không nhớ file nào được nên cứ thử từng file allshell trước nha).
Chọn chế đọ flash trên tool HW, chọn đường dẫn tới file R019_allShell, ấn start, lúc này tiếp tục bật nguồn con v5, đợi 1 tí sẽ thấy tất cả đèn chớp nháy chơp nháy, đơi khi đèn tắt hết không nháy nữa thì tắt bật lại con v5 kèm ấn stop.

(Lưu ý nếu file R019.bin thì tất cả đèn sáng sẽ đứng yên nên đợi 15s r tắt con v5 bật lại)

B3: Login Telnet thử con V5
Nếu telnet được thì nhập các câu lệnh dưới dây, nếu không được ( thì flash lại thử file R019.bin) và Rest về cấu hình mặc định con V5 bằng chọt tăm nha. Hôm qua mình kẹt ở đây làm đúng hết mà Telnet quài không được Reset phát không cần Flash shell lại là có sẵn Telnet + Shell luôn.


Optinal ( nếu muốn backup file lại cho chắc thì làm không có thể bỏ qua bước backup dưới đây)

Tiếp tục phần chính trên Telnet


Vậy là xong, tắt bật lại con V5 để hưởng thành quả, muốn trở lại giao diện viettel thì telnet vô sửa dòng COMMON thành VIETTEL2 là được.

Để ý là về GUI STOCK xong hình như có mục LOID với LOPASS ai dùng VNPT sẽ cần đó.
k telnet đc nữa r @@
 

12march

Gà con
Nghe nói con này có thể làm repeater cả 2.4g với 5g. Bác nào unlock rồi thử chức năng đó xem ntn ạ. Nó có repeater kiểu wisp hay là wds.
 


Top