Từ 0h ngày 1/7/2020, QC 41/2019 - Xe bán tải nào bị cấm vào phố? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Từ 0h ngày 1/7/2020, QC 41/2019 - Xe bán tải nào bị cấm vào phố?

adapham86

Rìu Sắt Đôi
⭕1-xe bán tải, xe van có KLCC từ 950kg trở lên hoá thành XE TẢI.
⭕2-Xe (có kết cấu chở hàng) dưới 1,5 tấn vốn đc coi là xe con, cũng hoá thành XE TẢI.
⭕3- Biển P.111A cấm xe máy và xe gắn máy chỉ còn cấm xe GẮN máy
⭕4-Biển R.420 không cần nhắc lại sau đường giao nhau.
Hiệu lực của nó đến R.421.
Trong phạm vi này xe cơ giới đi tốc độ tối đa 60, 50 km/h.

⭕5- Biển cấm phương tiện không cần phải có biển CHỈ DẪN.
⭕6-Đèn vàng bỏ TIẾN SÁT ĐẾN , thay bằng ĐẾN QUÁ GẦN, éo hiểu quá gần là sao?
⭕7- Biển báo không cần thiết phải đặt trên giá long môn, cột cần vươn hay nhắc lại bên trái. Ai không thấy biển ráng chịu!
⭕8-Biển cấm xe có KLCC từ 0,5 đến 1,5T viết bằng chữ tự nhiên trở thành...sắt vụn.
⭕9-Biển không nhất thiết phải sơn phản quang. (Đi đêm bố thằng thiết kế biển cũng không nhìn được).
⭕10-Biển báo được cho phép treo trên cây. (Cái này dễ bị che khuất cũng mặc bà dân).
⭕11- Tự nhiên có cái làn BRT với ETC sinh ra, nên các bố trên Hà Nội chú ý không lại ăn đòn.

Nguồn: Pham Thanh Tung
Tải về xem
 


Bài Viết Mới

Top