Hướng dẫn - Tool cài đặt Office + Project/Visio mọi phiên bản chạy bằng CMD | Page 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn Tool cài đặt Office + Project/Visio mọi phiên bản chạy bằng CMD

Bi Bong

Gà con
Chào ad mình cài được rồi nhưng chưa kích hoạt được office, bạn hướng dẫn mình kích hoạt được không
aaaaaa.JPG
 

lehoang226

Búa Gỗ
Máy mình Đang dùng Office 365 giờ muốn cài thêm Visio thì có kích hoạt được không nhỉ?
 

hiennx2k4

Búa Đá
Lập trình kịch bản batch nếu không kỹ sẽ hay bị lỗi, thậm chí có thể xoá nhậm hoặc chứa mã độc. Ngoài ra, người viết nên dùng thêm lệnh echo off để không rối màn hình. Theo tôi, nếu không có tiền trả bản quyền thì mình dùng Microsoft 365 hoặc Google miễn phí trên nền web cũng ổn, Office giờ cài vào nặng máy quá. Tôi dùng draw.io thay cho Vision và phần mềm GanttProject miễn phí thay cho Microsoft Project cũng tốt.
 

bbkim

Mỗi người một câu chuyện
Mod @naroto còn giữ bản này không share lại cho mình với. Link của bác theart không tải được nữa rồi.
 


Top