Thảo luận - Tổng hợp key Windows và Office | Page 526 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thảo luận Tổng hợp key Windows và Office

rregi5ter

Rìu Chiến Vàng
Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail Phone

Win 10 RTM Professional Retail Online

Win 10 RTM Education Retail Online

Win 10 RTM Professional Volume:MAK Online (Phone)

Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK Online

Win 8.1 RTM Professional OEM_DM Phone

Win 8.1 RTM Professional Retail Phone

Windows 7 Home Premium OEM:COA Online (Phone)

Office19_RTM19_Outlook2019R_Retail Online (Phone)

Windows Server 2019 RTM ServerStandard Retail Phone

Windows Server 2016 RTM ServerStandard Retail Online
 
Sửa lần cuối:

philongphongvan

Vạn Lý Truy Phong Vạn Lý Sầu...!
Thành viên BQT
Visual Studio 2019 RTM Enterprise Retail Online ( Phone ) 2 Key : 9PT2N-R63G4

Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail Online

Windows Server Essentials 2019 RTM ServerSolution Retail Online

Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail Online

Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail Online

Win 10 RTM Education Retail Online
 
Sửa lần cuối:

naroto

Để cảm ơn supporter, thành viên nhấn like là đủ!
Thành viên BQT
Một vài key 2016, 2019 Pro Plus VL sống lại tôi gửi link cho các bạn có nhu cầu.
Không cần nhấn like, là thành viên và đăng nhập rồi sẽ thấy nội dung!

Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE - Active Count : 1
Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE - Active Count : 237

View hidden content is available for registered users!

Office16_ProPlusVL_MAK Active Count : 1249
Office16_ProPlusVL_MAK Active Count : 13
Office16_ProPlusVL_MAK Active Count : 1246

View hidden content is available for registered users!
 
Sửa lần cuối:

phamvantruc

Rìu Chiến Chấm
Office 14, OfficeVisioPro-Retail2 edition phone

Windows Server 2019 RTM ServerStandard Retail phone

Windows Server Essentials 2019 RTM ServerSolution Retail phone

Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail phone

Office16_ProjectProR_Retail phone
 
Sửa lần cuối:

rregi5ter

Rìu Chiến Vàng
Win 10 RTM Professional Retail Online

Win 10 RTM ProfessionalN Retail Online

Win 10 RTM Education Retail Online

Win 10 RTM EducationN Retail Online

Office16_VisioProR_Retail Online

Office16_ProjectProR_Retail Online

Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail Online

Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail Online

Windows Server 2019 RTM ServerStandard Retail Online

Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail Online

Windows Server Essentials 2019 RTM ServerSolution Retail Online

Windows Server 2016 RTM ServerDatacenter Retail Online

Windows Server Essentials 2016 RTM ServerSolution Retail Online

Windows Server 2016 RTM ServerStandard Retail Online

Visual Studio 2019 RTM Enterprise Retail Online

Visual Studio Enterprise 2017 RTM Enterprise Retail Online

Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail Online
 
Sửa lần cuối:

phamvantruc

Rìu Chiến Chấm
Win 8 RTM ProfessionalN Retail Online key

Win 8.1 RTM ProfessionalN Retail: Online key

Office15_VisioProR_Retail phone

Office15_ProjectProR_Retail phone

Office16_AccessR_Retail phone

Office 14, OfficeVisioPro-Retail2 edition phone
 
Sửa lần cuối:
Top