Thảo luận - Tổng hợp key Windows và Office | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thảo luận Tổng hợp key Windows và Office

Teplice

Offline
Thành viên BQT
WINDOWS.jpg

Nội quy của topic:
 1. Thành viên phải tự chịu trách nhiệm về bản quyền chia sẻ.
 2. Nếu Key có ngày tháng và năm thì ghi vào sau Key để các thành viên biết Key của ngày nào và Key có mới hay không? Ví dụ: Key Windows Server 2019 RTM ServerStandard Retail, Ngày: 10/06/2021.
 3. Phải kiểm tra key tại thời điểm post, không post lại key mà member khác đã đăng trước đó (bao gồm nguồn từ chính topic share key và từ topic khác). Nếu muốn post lại key thì dẫn link đến post chứa key và không để thẻ ẩn khi link đến post chứa key.
 4. Sau khi chia sẻ key một thời gian nếu có thành viên báo key block thì nên check in lại, nếu thấy key block thì sửa comment key đã bị block để các thành viên tiện theo dõi.
 5. Nghiêm cấm chia sẻ các loại key KMS như CSVLK, GVLK..v..v
 6. Các post chia sẻ key phải đặt trong thẻ ẩn trong đó tên keys ở ngoài thẻ ẩn.Nếu chia sẻ dạng hình ảnh phải kèm theo 5 kí tự đầu hoặc 5 kí tự cuối của keys để tránh post trùng lặp.
 7. Các keys chia sẻ cùng loại windows hay Office cùng 1 thời điểm phải ở chung 1 post, nghiêm cấm post ở dạng câu view.
 8. Thành viên có key riêng chưa chia sẻ trên topic này nhưng không muốn chia sẻ công khai thì có thể chia sẻ ẩn danh với thành viên cần key hoặc hướng dẫn sang topic kích hoạt.
 9. Nội dung Key trong thẻ ẩn đã share là phải full key, không được share vài ký tự để câu view.
 10. Các thành viên muốn cảm ơn thì nhấn like thay cho việc trả lời: "cảm ơn, thanks, tku.." để có phản hồi tích cực.
 11. Topic không hỗ trợ Get CID, hỗ trợ kích hoạt qua Teamviewer. Do đó các member không tự kích hoạt được thì sẽ đăng bài sang các topic hỗ trợ kích hoạt hoặc cần hỏi thì sang topic Các vấn đề chung của Windows và Kích hoạt Windows/Office. Các comment không liên quan đến topic sẽ bị xóa mà không cần thông báo.
 12. Tìm kiếm key trong topic trước khi comment xin key.
 13. Nội dung xin key phải được ghi rõ ràng, dễ đọc (viết có dấu nếu ngôn ngữ tiếng việt). Key phiên bản loại nào (2010, 2013, Reatail hay Mak). Ví dụ: Key Office Office 2013_ProPlusMSDNR_Retail.
 14. Trả lời văn minh, lịch sự.
 15. Thành viên có đủ năng lực, nguồn key và online thường xuyên để giúp đỡ các thành viên khác xin key thì đăng ký với Mod để được mở topic riêng.
Chúc các thành viên sức khỏe và vui vẻ khi tham gia diễn đàn.

Hướng dẫn sử dụng chức năng tìm kiếm của diễn đàn để tìm key nhanh chóng(by Mod @tramanh89xd):
Bảng từ khoá tìm kiếm key dành cho Office, Visio, Project
Channel​
2010​
2013​
2016​
2019​
2021​
Office Retail​
Office14_ProPlus_Retail
Office14_ProPlusMSDN_Retail
Office14_HomeBusiness_Retail
Office14_HomeStudent_Retail
Office15_ProPlus_Retail
Office15_ProPlusMSDNR_Retail
Office15_HomeBusinessR_Retail
Office15_HomeStudentR_Retail
Office16_ProPlus_Retail
Office16_ProPlusMSDNR_Retail
Office16_HomeBusinessR_Retail
Office16_HomeStudentR_Retail
Office19_RTM19_ProPlus2019R_Retail
Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
Office19_RTM19_HomeBusiness2019R_Retail
Office19_RTM19_HomeStudent2019R_Retail
Office21_ProPlus2021R_Retail
Office21_ProPlus2021MSDNR_Retail
Office21_HomeBusiness2021R_Retail
Office21_HomeStudent2021R_Retail
Office Volume MAK​
Office14_ProPlus_MAK
Office14_Standard_MAK
Office15_ProPlusVL_MAK
Office15_StandardVL_MAK
Office16_ProPlusVL_MAK
Office16_StandardVL_MAK
Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Office19_RTM19_Standard2019VL_MAK_AE
Office21_ProPlus2021VL_MAK_AE1(2)
Office21_Standard2021VL_MAK_AE
Visio/Project Retail​
Office14_VisioPro_Retail
Office14_ProjectPro_Retail
Office15_VisioProR_Retail
Office15_ProjectProR_Retail
Office16_VisioProR_Retail
Office16_ProjectProR_Retail
Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail
Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail
Office21_VisioPro2021R_Retail
Office21_ProjectPro2021R_Retail
Visio/Project Volume MAK​
Office14_VisioPro_MAK
Office14_ProjectPro_MAK
Office15_VisioProVL_MAK
Office15_ProjectProVL_MAK
Office16_VisioProVL_MAK
Office16_ProjectProVL_MAK
Office19_RTM19_VisioPro2019VL_MAK_AE
Office19_RTM19_ProjectPro2019VL_MAK_AE
Office21_VisioPro2021VL_MAK
Office21_ProjectPro2021VL_MAK_AE1(2)

Bước 1: Bạn vào topic chia sẻ key.
Bước 2: Bạn bấm chọn như hình sau đây:
4527

Bước 3: Bạn nhấn nút tìm kiếm sẽ hiển thị ra các kết quả ví dụ như hình:
4528

Lưu ý: không nên gõ từ tìm kiếm quá ngắn, các bạn cứ gõ thoải mái, công cụ tìm kiếm theo từ khóa tương đối nên các bạn cứ thoải mái khi gõ nhé.

Một số topic khác liên quan đến kích hoạt Windows và Office.
Topic tổng hợp link tải Windows/Office
Các vấn đề chung của Windows và Kích hoạt Windows/Office
Công cụ Add License Office/ Windows ( công cụ convert (nạp sku) office/ windows)

Topic hướng dẫn tự kích hoạt 1 hoặc Topic hướng dẫn tự kích hoạt 2
Hỗ trợ kích hoạt Office 2019&2016 Retail qua Teamviewer! ( không kích hoạt windows)
Nhận hỗ trợ get CID, kích hoạt các loại Windows 7-10 và Office 2010-2019-365 qua Teamviewer
Khôi phục bản quyền Windows 10/Office 2013-2019 bằng code trong CMD.

Hướng dẫn tự get CID bằng cách call tổng đài Microsoft

Test dev team gốc
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

rimocchino

人生をシンプルにするのは心の平和を得る一番良い方法だ。
Office Pro Plus (RTM_ProPlus_MAK) :
Product Key:
Key Status: Valid
Product ID: XXXXX-566-0452845-48180
Extended PID: XXXXX-00096-566-045284-03-1041-9200.0000-0972019
Edition Type: ProPlusVL
Description: RTM_ProPlus_MAK
Edition ID: X16-08116
License Type: Volume:MAK
License Channel: ltMAK
MAK Count: 623
Ngày kiểm tra : 01/05/2019

Office Standard (RTM_Standard_MAK):
Product Key:
Key Status: Valid
Product ID: XXXXX-591-1827593-38959
Extended PID: XXXXX-00076-591-182759-03-1041-9200.0000-0962019
Edition Type: StandardVL
Description: RTM_Standard_MAK
Edition ID: X16-08146
License Type: Volume:MAK
License Channel: ltMAK
MAK Count: 36
Ngày kiểm tra : 14/04/2019

-------------------------------------------------
Product Key:
Key Status: Valid
Product ID: XXXXX-591-2196073-38060
Extended PID: XXXXX-00076-591-219607-03-1041-9200.0000-0962019
Edition Type: StandardVL
Description: RTM_Standard_MAK
Edition ID: X16-08146
License Type: Volume:MAK
License Channel: ltMAK
MAK Count: 14
Ngày kiểm tra : 14/04/2019

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Project Pro (RTM_ProjectPro_MAK):
Product Key: 7QYYF-TX9XT-2GQ63-XBB9R-Y4MMW
Key Status: BLOCKED
Ngày kiểm tra : 06/04/2019

-------------------------------------------------
Product Key:
Key Status: Valid
Product ID: XXXXX-368-0452901-49277
Extended PID: XXXXX-00098-368-045290-03-1041-9200.0000-0962019
Edition Type: ProjectProVL
Description: RTM_ProjectPro_MAK
Edition ID: X16-08209
License Type: Volume:MAK
License Channel: ltMAK
MAK Count: 4882
Ngày kiểm tra : 01/05/2019

Project Standard (RTM_ProjectStd_MAK):
Product Key:
Key Status: Valid
Product ID: XXXXX-501-0452782-49346
Extended PID: XXXXX-00098-501-045278-03-1041-9200.0000-0962019
Edition Type: ProjectStdVL
Description: RTM_ProjectStd_MAK
Edition ID: X16-08194
License Type: Volume:MAK
License Channel: ltMAK
MAK Count: 4998
Ngày kiểm tra : 01/05/2019

Visio Premium (RTM_VisioPrem_MAK):
Product Key:
Key Status: Valid
Product ID: XXXXX-551-0452944-69261
Extended PID: XXXXX-00138-551-045294-03-1041-9200.0000-0962019
Edition Type: VisioSIVL
Description: RTM_VisioPrem_MAK
Edition ID: X16-08242
License Type: Volume:MAK
License Channel: ltMAK
MAK Count: 4901
Ngày kiểm tra : 01/05/2019

Visio Professional (RTM_VisioPro_MAK):
Product Key:
Key Status: Valid
Product ID: XXXXX-112-0452712-69247
Extended PID: XXXXX-00138-112-045271-03-1041-9200.0000-0962019
Edition Type: VisioSIVL
Description: RTM_VisioPro_MAK
Edition ID: X16-08256
License Type: Volume:MAK
License Channel: ltMAK
MAK Count: 4981
Ngày kiểm tra : 01/05/2019

Visio Standard (RTM_VisioStd_MAK):
Product Key:
Key Status: Valid
Product ID: XXXXX-789-0452737-69074
Extended PID: XXXXX-00138-789-045273-03-1041-9200.0000-0962019
Edition Type: VisioSIVL
Description: RTM_VisioStd_MAK
Edition ID: X16-08265
License Type: Volume:MAK
License Channel: ltMAK
MAK Count: 4997
Ngày kiểm tra : 01/05/2019

Office Pro Plus VL (Office15_ProPlusVL_MAK):
PKeyConfig : Office 2013
Key :
Key Status : Valid
Product ID : 00216-53040-38987-AA517
Extended PID : XXXXX-02165-304-038987-03-2057-9200.0000-1212019
Description : Office15_ProPlusVL_MAK
Edition ID : ProPlusVolume
Sub Type : X18-32644
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Activ. Count : 0
Block Key Base : Not found

Comment :

Benchmark : 1,1 seconds
Ngày kiểm tra : 01/05/2019

Office Pro Plus MSDNR Retail (Office15_ProPlusMSDNR_Retail)
Product Key:

Office Pro Plus R Retail (Office15_ProPlusR_Retail):
Product Key: GJVNM-Q3DF3-M783M-877PM-X4P9Q
Key Status: BLOCKED
Ngày kiểm tra : 08/04/2019

Office Standard (Office15_StandardVL_MAK):
PKeyConfig : Office 2013
Key :
Key Status : Valid
Product ID : 00218-02490-28559-AA680
Extended PID : XXXXX-02180-249-028559-03-2057-9200.0000-1212019
Description : Office15_StandardVL_MAK
Edition ID : StandardVolume
Sub Type : X18-33253
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Activ. Count : 4792
Block Key Base : Not found

Comment :

Benchmark : 1,2 seconds
Ngày kiểm tra : 01/05/2019

Project Pro (Office15_ProjectProVL_MAK):
PKeyConfig : Office 2013
Key :
Key Status : Valid
Product ID : 00214-40000-28995-AA690
Extended PID : XXXXX-02144-000-028995-03-2057-9200.0000-1212019
Description : Office15_ProjectProVL_MAK
Edition ID : ProjectProVolume
Sub Type : X18-32795
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Activ. Count : 4931
Block Key Base : Not found

Comment :

Benchmark : 1,1 seconds
Ngày kiểm tra : 01/05/2019
-------------------------------------------
Key :
Key Status : Valid
Product ID : 00214-46840-34512-AA840
Extended PID : XXXXX-02144-684-034512-03-2057-9200.0000-1202019
Description : Office15_ProjectProVL_MAK
Edition ID : ProjectProVolume
Sub Type : X18-32792
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Activ. Count : 967
Ngày kiểm tra : 30/04/2019

--------------------------------------------
Key :
Key Status : Valid
Product ID : 00214-47600-18136-AA943
Extended PID : XXXXX-02144-760-018136-03-2057-9200.0000-1202019
Description : Office15_ProjectProVL_MAK
Edition ID : ProjectProVolume
Sub Type : X18-32798
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Activ. Count : 412
Ngày kiểm tra : 30/04/2019

Project Standard (Office15_ProjectStdVL_MAK):
Product Key:
Key Status: Valid
Product ID: 00215-77470-28559-AA454
Extended PID: XXXXX-02157-747-028559-03-1041-9200.0000-0962019
Edition Type: ProjectStdVolume
Description: Office15_ProjectStdVL_MAK
Edition ID: X18-32840
License Type: Volume:MAK
License Channel: ltMAK
MAK Count: 4999
Ngày kiểm tra : 14/04/2019

Visio Professional (Office15_VisioProVL_MAK):
Product Key: R9N8R-DF6R9-86MXG-VHKPW-6MQ8F
Key Status: BLOCKED
Ngày kiểm tra : 30/04/2019

--------------------------------------------
Key :
Key Status : Valid
Product ID : 00219-58360-34512-AA003
Extended PID : XXXXX-02195-836-034512-03-2057-9200.0000-1202019
Description : Office15_VisioProVL_MAK
Edition ID : VisioProVolume
Sub Type : X18-33294
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Activ. Count : 804
Ngày kiểm tra : 30/04/2019

-------------------------------------------
Key :
Key Status : Valid
Product ID : 00219-54560-23156-AA616
Extended PID : XXXXX-02195-456-023156-03-2057-9200.0000-1202019
Description : Office15_VisioProVL_MAK
Edition ID : VisioProVolume
Sub Type : X18-33300
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Activ. Count : 185
Ngày kiểm tra : 30/04/2019

Visio Standard (Office15_VisioStdVL_MAK):
Product Key:
Key Status: Valid
Product ID: 00220-64150-28559-AA794
Extended PID: XXXXX-02206-415-028559-03-1041-9200.0000-0962019
Edition Type: VisioStdVolume
Description: Office15_VisioStdVL_MAK
Edition ID: X18-32590
License Type: Volume:MAK
License Channel: ltMAK
MAK Count: 4995
Ngày kiểm tra : 14/04/2019

Office Pro Plus VL (Office16_ProPlusVL_MAK):
PKeyConfig : Office 2016 RTM
Key :
Key Status : Valid
Product ID : 00339-27600-13859-AA432
Extended PID : XXXXX-03392-760-013859-03-2057-9200.0000-1202019
Description : Office16_ProPlusVL_MAK
Edition ID : ProPlusVolume
Sub Type : X20-00553
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Activ. Count : 0
Block Key Base : Not found

Comment :

Benchmark : 1,6 seconds
Ngày kiểm tra : 30/04/2019
Office Pro Plus MSDNR Retail (Office16_ProPlusMSDNR_Retail):
Product Key:
Project Pro VL (Office16_ProjectProVL_MAK):
PKeyConfig : Office 2016 RTM
Key :
Key Status : Valid
Product ID : 00338-17600-07488-AA222
Extended PID : XXXXX-03381-760-007488-03-2057-9200.0000-1202019
SKU ID : 82f502b5-b0b0-4349-bd2c-c560df85b248
Description : Office16_ProjectProVL_MAK
Edition ID : ProjectProVolume
Sub Type : X20-00497
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 3381 (d35)
Activ. Count : 0
Block Key Base : Not found

Comment :

Benchmark : 4,2 seconds
Ngày kiểm tra : 30/04/2019
----------------------------------------------
Product Key:
Key Status: Valid
Product ID: 00338-17600-03683-AA197
Extended PID: XXXXX-03381-760-003683-03-1041-9200.0000-0972019
Edition Type: ProjectProVolume
Description: Office16_ProjectProVL_MAK
Edition ID: X20-00497
License Type: Volume:MAK
License Channel: ltMAK
MAK Count: 260
Ngày kiểm tra : 30/04/2019

----------------------------------------------

Project Pro R Retail (Office16_ProjectProR_Retail):
PKeyConfig : Office 2016 RTM
Key :
Key Status : Valid
Product ID : 00337-81257-04151-AA154
Extended PID : XXXXX-03378-125-704151-00-2057-9200.0000-1202019
Description : Office16_ProjectProR_Retail
Edition ID : ProjectProRetail
Sub Type : X19-99817
License Type : Retail
Channel : ltPERP
Block Key Base : Not found
Comment :

Benchmark : 0,4 seconds
Ngày kiểm tra : 30/04/2019

Visio Pro VL (Office16_VisioProVL_MAK):
PKeyConfig : Office 2016 RTM
Key :
Key Status : Valid
Product ID : 00341-67600-03199-AA227
Extended PID : XXXXX-03416-760-003199-03-2057-9200.0000-1202019
Description : Office16_VisioProVL_MAK
Edition ID : VisioProVolume
Sub Type : X20-00765
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Activ. Count : 0
Block Key Base : Not found

Comment :

Benchmark : 0,8 seconds
Ngày kiểm tra : 30/04/2019
-------------------------------------------------
PKeyConfig : Office 2016 RTM
Key :
Key Status : Valid
Product ID : 00341-67600-06694-AA112
Extended PID : XXXXX-03416-760-006694-03-2057-9200.0000-1202019
Description : Office16_VisioProVL_MAK
Edition ID : VisioProVolume
Sub Type : X20-00765
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Activ. Count : 0
Block Key Base : Not found

Comment :

Benchmark : 1,6 seconds
Ngày kiểm tra : 30/04/2019
-------------------------------------------------
PKeyConfig : Office 2016 RTM
Key :
 
Sửa lần cuối:

ramietu

Búa Gỗ
Bạn add key này. Kích hoạt online luôn thử xem!
2QTBM-CHYBX-2JBPQ-KBJM4-DHBQJ
Em add key này vào thì nó báo lỗi như này bác ơi: The product key you have entered will not work with this edition of Windows 7.
You must either run Windows 7 setup or enter a Windows 7 Home Premium product key.
 

hoangph72

Rìu Vàng Đôi
Win 10 RTM Enterprise OEM:NONSLP Active count: 49314
Key: 37H8N-G8QKK-JX3B6-YV272-7CFCC
Description: Win 10 RTM Enterprise OEM:NONSLP
Remaining: 49314
Time: 4/4/2019 8:58:56 AM (GMT+7)
 

Hoang Duch2

Rồng Đỏ

rimocchino

人生をシンプルにするのは心の平和を得る一番良い方法だ。
Nếu key trên bạn lấy từ nguồn của topic đó thì bạn không nên nhận Like, nếu không phải thì bỏ qua cmt này của tôi nhé.

e biết key đó ko qua topic đó mà từ site bên TQ, nhưng do ko ngồi máy cá nhân, mà lại biết bên topic đó có key đó nên vừa nãy e qua topic đó copy về, nên e để nguồn là topic đó bác ạ, cộng với e muốn để ẩn, để tránh ng ngoài forum cũng xem được nên e để hide.
 

Hoang Duch2

Rồng Đỏ
e biết key đó ko qua topic đó mà từ site bên TQ, nhưng do ko ngồi máy cá nhân, mà lại biết bên topic đó có key đó nên vừa nãy e qua topic đó copy về, nên e để nguồn là topic đó bác ạ, cộng với e muốn để ẩn, để tránh ng ngoài forum cũng xem được nên e để hide.

À vì tôi thấy bạn để nguồn là từ topic đó và bên đó cũng có key như vậy, tôi lai không click like nên không biết hai key có giống nhau hay không? Nếu key của bạn thì bạn có quyền yêu cầu Like mới xem được, còn nếu copy từ nguồn thì không nên đặt yêu cầu Like làm gì.
 

rimocchino

人生をシンプルにするのは心の平和を得る一番良い方法だ。
À vì tôi thấy bạn để nguồn là từ topic đó và bên đó cũng có key như vậy, tôi lai không click like nên không biết hai key có giống nhau hay không? Nếu key của bạn thì bạn có quyền yêu cầu Like mới xem được, còn nếu copy từ nguồn thì không nên đặt yêu cầu Like làm gì.

vâng bác, key e biết và key bên topic đó giống nhau.
để e tìm sửa thành lại thẻ tag, ẩn chỉ cho member vn-zoom xem
--------
update : e đã sửa lại, trỏ sang topic hướng dẫn chạy cmd
 
Sửa lần cuối:

finng

Rìu Chiến Chấm
Tài khoản bị khóa
Office 2016_ProPlusVL_MAK Activ. Phone
17 Keys Office 2013_ProPlusVL_MAK Activ. Online & Phone
21 Keys Office 2010_RTM_ProPlus_MAK Activ. Online & Phone
 
Sửa lần cuối:

NGHEO

Rìu Chiến Bạc Chấm
Nhằm đưa BOX hệ điều hành đi vào quỹ đạo. Topic được lập ra để các thành viên chia sẻ key windows và office vào 1 topic chung, do thành viên BQT lập ra.
Hiện tại có các topic share của các thành viên sẽ bị đóng, các thành viên vẫn vào được các topic này để lấy key.

 1. https://vn-z.vn/threads/share-key-windows-office-everyone.7416/
 2. https://vn-z.vn/threads/share-key-windows-office.8772/
 3. https://vn-z.vn/threads/keys-mak-re...ll-version-and-office-2016-all-version.10065/
Nội quy của topic này:
 • Kiểm tra key trước khi chia sẻ, sau khi post key một thời gian nếu có thành viên báo key die thì check lại nếu thấy die thì xóa comment.
 • Không được copy key của thành viên khác rồi post lại.
 • Không được chia nhỏ key thành nhiều comment trong topic mà nên nhóm lại thành 1 comment, nếu sau khi post key, thấy có thêm key thì sử dụng nút sửa để thêm key vào commnet đã viết.
 • Trả lời lịch sự, các thành viên không nên gây hấn nhau.
 • Key khi post nên bỏ vào thẻ ẩn.
Mục đích của topic nơi tập hợp key và kiểm soát các comment của thành viên, tránh gây loãng BOX.
Nên có các thông tin:
1/ Loại Key
2/ Online hay Phone
3/ Ngày kiểm tra Key
 

hoangph72

Rìu Vàng Đôi
Office 2016_ProPlusMSDNR_Retail (By phone)
Key: RRHKJ-NV6JF-R3TJV-8FVJ2-V8RQP
Description: Office16_ProPlusMSDNR_Retail
Errorcode: 0xC004C008
Time: 4/5/2019 8:47:30 AM (GMT+7)

Key: XDMNY-GJ3QW-DCH7D-87769-9HJ92
Description: Office16_ProPlusMSDNR_Retail
Errorcode: 0xC004C008
Time: 4/5/2019 8:44:45 AM (GMT+7)

Key: XN74W-XFHFC-DRWM8-D33D2-GQ8DP
Description: Office16_ProPlusMSDNR_Retail
Errorcode: 0xC004C008
Time: 4/5/2019 8:45:07 AM (GMT+7)

Key: FG7QT-NWMBH-FB27P-MPJJ9-3RTK2
Description: Office16_ProPlusMSDNR_Retail
Errorcode: 0xC004C008
Time: 4/5/2019 8:47:53 AM (GMT+7)

Key: JG34N-QRQBM-8T99M-DKDWY-JK892
Description: Office16_ProPlusMSDNR_Retail
Errorcode: 0xC004C008
Time: 4/5/2019 8:48:20 AM (GMT+7)
 


Top