Thiết kế & Đồ họa - [Tổng hợp] Adobe Photoshop 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 (CS), 9.0 (CS2), 10.0 (CS3) - Ứng dụng chỉnh sửa ảnh số 1 thế giới - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thiết kế & Đồ họa [Tổng hợp] Adobe Photoshop 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 (CS), 9.0 (CS2), 10.0 (CS3) - Ứng dụng chỉnh sửa ảnh số 1 thế giới

silver bullet

Búa Gỗ
Bạn download bản 2020 bên dưới:
No quote
  • Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) cực kỳ quan trọng nhé
  • Tải phần mềm và giải nén
  • Chạy file Setup chọn ngôn ngữ tiếng anh
  • Bỏ tích Advertising
adobe 2020 install

  • Nếu bạn đã cài Microsoft Visual C++ Full thì có thể bỏ tích
  • Ấn Install là xong, xem video cài đặt chi tiết
dạ cảm ơn ad ạ
 
Top