Ảnh đẹp - Tiểu Kính | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Ảnh đẹp Tiểu Kính

Swings Onlyone

Rìu Vàng Đôi
VIP User
Tiểu Kính là ai vậy bác? Nghe tên có vẻ quen nhưng không biết là ai. Vừa search google thì thấy nó lên Quan Âm Thị Kính.
người ta là Tổ Phật, là Thánh Nhân đỉnh phong. mở miệng gọi Quan Âm là Tiểu Kính cũng có gì sai đâu, Quan Âm cũng mới Đại La Kim Tiên thôi mà {embarrassed}
 

bbkim

Mỗi người một câu chuyện
người ta là Tổ Phật, là Thánh Nhân đỉnh phong. mở miệng gọi Quan Âm là Tiểu Kính cũng có gì sai đâu, Quan Âm cũng mới Đại La Kim Tiên thôi mà {embarrassed}
Hoang mang tập 2. Nhưng mình hiểu ý bạn là Tiểu Kính là Phật Tổ gọi Quan Âm Thị Kính (Quan Thế Âm Bồ Tát). Vậy tức là Tiểu Kính = Quan Âm Thị Kính (Quan Thế Âm Bồ Tát).
Còn vụ cảnh giới tu luyện mình bỏ qua không đề cập vì mình cũng không biết vụ này. Mình có kiến thức đó thông qua đọc truyện giải trí nên không đáng tin lắm. :v
 

malemkhoang

Rìu Chiến
@bbkim @Swings Onlyone
Này chị em vn-z ơi!
Ai muốn ăn oản thì năng lên chùa.

Thị Mầu tôi mang tiếng lẳng lơ
Đò đưa cấm giá tôi lên chùa từ mười ba.
Lên chùa thấy tiểu mười ba
Sư ông mười bốn, vãi già mười lăm
Muốn cho một tháng đôi rằm
Trước vào lễ Phật, sau ngắm tiểu Kính
Tiểu Kính nhôn trai dễ sợ à.
Tiểu kính dễ thương muốn ghẹo hoài à.

Thị Kính là cô gái thôn quê, có chồng khá giả, gia đình yên ấm. Một hôm, Kính đang ngồi may vá bên cạnh chồng đang ngủ. Chợt nhìn thấy trên mặt chồng có cái râu mọc ngược, Tiện trong tay có con dao khâu vá liền dùng dao để cắt râu cho chồng. Đúng lúc đó mẹ chồng đi ngang qua. Cho rằng con dâu định giết chồng nên đuổi đi. Thế rồi thị Kính vào chùa, xuống tóc làm "chú tiểu".
Tiểu Kính sao lại đánh dấu bằng với Quan Âm Thị Kính như vậy được. Tiểu Kính là vỡ lòng, còn Quan Âm là trên đại học.​
 

Swings Onlyone

Rìu Vàng Đôi
VIP User
@bbkim @Swings Onlyone
Này chị em vn-z ơi!
Ai muốn ăn oản thì năng lên chùa.

Thị Mầu tôi mang tiếng lẳng lơ
Đò đưa cấm giá tôi lên chùa từ mười ba.
Lên chùa thấy tiểu mười ba
Sư ông mười bốn, vãi già mười lăm
Muốn cho một tháng đôi rằm
Trước vào lễ Phật, sau ngắm tiểu Kính
Tiểu Kính nhôn trai dễ sợ à.
Tiểu kính dễ thương muốn ghẹo hoài à.

Thị Kính là cô gái thôn quê, có chồng khá giả, gia đình yên ấm. Một hôm, Kính đang ngồi may vá bên cạnh chồng đang ngủ. Chợt nhìn thấy trên mặt chồng có cái râu mọc ngược, Tiện trong tay có con dao khâu vá liền dùng dao để cắt râu cho chồng. Đúng lúc đó mẹ chồng đi ngang qua. Cho rằng con dâu định giết chồng nên đuổi đi. Thế rồi thị Kính vào chùa, xuống tóc làm "chú tiểu".
Tiểu Kính sao lại đánh dấu bằng với Quan Âm Thị Kính như vậy được. Tiểu Kính là vỡ lòng, còn Quan Âm là trên đại học.​
 


Top