Thơ đường luật: Niêm luật - Xướng họa - Thi bệnh | Page 25 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thơ đường luật: Niêm luật - Xướng họa - Thi bệnh

philongphongvan

Vạn Lý Truy Phong Vạn Lý Sầu...!
Thành viên BQT
Xướng Họa Độc Ẩm..!!!

Độc ẩm trà hương khói vẩn vơ
Xem lời xướng họa mở trang thơ
Tình đời sâu lắng sầu man mác
Lý đạo thênh thang chẳng mé bờ
Mắt thấy ngôn từ lòng hứng khởi
Tai nghe âm điệu dạ sao ngơ
Trong đời đâu dễ tìm tri kỷ
Hội ngộ thi nhân khó hững hờ...

Tiêu Hồn Tử
2021-04-20_204911_compressed.jpg
 

boduc

Rìu Chiến Chấm
Xướng Họa Độc Ẩm..!!!

Độc ẩm trà hương khói vẩn vơ
Xem lời xướng họa mở trang thơ
Tình đời sâu lắng sầu man mác
Lý đạo thênh thang chẳng mé bờ
Mắt thấy ngôn từ lòng hứng khởi
Tai nghe âm điệu dạ sao ngơ
Trong đời đâu dễ tìm tri kỷ
Hội ngộ thi nhân khó hững hờ...

Tiêu Hồn Tử
Xem phần đính kèm 22216
Hay quá, Hôm nay giỗ Tổ Hùng Vương mà ngồi đọc bài thơ này và nhớ về 18 đời vua Hùng thì sướng biết bao.
 

Phan Anh Phi Van

Búa Gỗ Đôi
Chứa có xèng nên chưa độ dc nhá nhá {ah}
Có phải cứu nét đâu mừ a bẩu chưa có xèng hử? {adore}
Xướng Họa Độc Ẩm..!!!

Độc ẩm trà hương khói vẩn vơ
Xem lời xướng họa mở trang thơ
Tình đời sâu lắng sầu man mác
Lý đạo thênh thang chẳng mé bờ
Mắt thấy ngôn từ lòng hứng khởi
Tai nghe âm điệu dạ sao ngơ
Trong đời đâu dễ tìm tri kỷ
Hội ngộ thi nhân khó hững hờ...

Tiêu Hồn Tử
Xem phần đính kèm 22216

Eo ơi a mụp đi hít khói kìa.

Mừ:
Thơ với thẩn, chi mà chỉ toàn khói v a? Dẹp. Dẹp hết ngay. Chuyển hết đồ sang đây cho e.
{adore}
 

Modelo

Rìu Chiến
Xướng Họa Độc Ẩm..!!!

Độc ẩm trà hương khói vẩn vơ
Xem lời xướng họa mở trang thơ
Tình đời sâu lắng sầu man mác
Lý đạo thênh thang chẳng mé bờ
Mắt thấy ngôn từ lòng hứng khởi
Tai nghe âm điệu dạ sao ngơ
Trong đời đâu dễ tìm tri kỷ
Hội ngộ thi nhân khó hững hờ...

Tiêu Hồn Tử
Xem phần đính kèm 22216
Người xưa nói "trà tam, rượu tứ" mà sao bác lại độc ẩm trà hương khói vẩn vơ
 

philongphongvan

Vạn Lý Truy Phong Vạn Lý Sầu...!
Thành viên BQT
TẢN MẠN..!!!

Đã chẳng rỗi nhàn được mấy khi
Lại thêm cao ngạo chẳng quen quì
Tiểu nhân đắc chí vui bè cánh
Đại đạo độc hành lánh thị phi
Dưỡng dục,ấu thơ thường nhắc nhở
Sinh thành,báo đáp đã ra gì ?
Đôi khi tự vấn buồn chan chứa
Nhưng phận làm Trai...khóc ích chi...

Tiêu Hồn Tử
131012anh-nen-may-tinh-vui-nhaa.jpg
 

Phan Anh Phi Van

Búa Gỗ Đôi
TẢN MẠN..!!!

Đã chẳng rỗi nhàn được mấy khi
Lại thêm cao ngạo chẳng quen quì
Tiểu nhân đắc chí vui bè cánh
Đại đạo độc hành lánh thị phi
Dưỡng dục,ấu thơ thường nhắc nhở
Sinh thành,báo đáp đã ra gì ?
Đôi khi tự vấn buồn chan chứa
Nhưng phận làm Trai...khóc ích chi...

Tiêu Hồn Tử
131012anh-nen-may-tinh-vui-nhaa.jpg

Haizzzây
Dây cũng có cặp, dây đơn cũng có 2 đầu, mừ sau ngón tay a mụp cõ mỗi một ngón lại một đầu ngón thôi v a?
A mí hum nay đi biệt tích, tay a bị làm sao rồi ý anh ưi {adore}

A mụp chỉ biết đứng vs phi nước đại, chớ làm chi biết quỳ, hý... Mừ a đã thấy a ngựa nào vừa quì vừa hý vừa quì vừa ngủ, vừa quì vừa ăn, vừa quì vừa nghỉ vừa quì vừa phi nước đại chưa a?

A hãy iu thương họ và hãy thương họ
Hý.....
Ở kiếp nào đó trước kia, họ cũn như ta ngày lay chỉ vì tham thâm đen mừ họ trở thành như v. Khi sinh da, họ cũng ngây thơ vô số tội trong trắng như ta, nào có tham thâm xì như giờ đâu.

Hãy hiền từ yêu thương hân hoan đi gặm cỏ căng bụng đã a ưi. {adore}

Hãy yêu cạ thương a ưi,

Khi a đắc đạo, toàn thân a xáng chưng dực dỡ, a nhớ đừng tiếc cơm cháo nuôi mụp em nhá {adore}
 

philongphongvan

Vạn Lý Truy Phong Vạn Lý Sầu...!
Thành viên BQT
Liệu 1 chiếc xe mui trần 10 tỷ có giá trị bằng chiếc xe trong tấm hình này ?
Mọi thứ chỉ tốt lên khi các bạn ko ngừng đề phòng. Sống trong đề phòng đôi lúc sẽ mất tự do. Nhưng ko đề phòng thì ngay cả hít thở đối với bạn cũng sẽ là xa xỉ...
😷
😷
😷

183350550_318602189793409_4886582226421043155_n.jpg
 

philongphongvan

Vạn Lý Truy Phong Vạn Lý Sầu...!
Thành viên BQT
Đôi Lời Trao Đổi...!!!

Nhân lành xuất thế gắng công gieo
Quả địa như là hình bóng treo
Thế giới muôn hình lại lắm nẻo
Nhân gian chẳng ít lối ngoằn ngoèo.
Sinh thời việc thiện làm teo tẻo
Khi thác tránh sao nghiệp bám đeo.
Đừng tạo trong đời điều lắc léo
Tây phương một Niệm nhẹ đi vèo....

Tiêu Hồn Tử
2021-05-10_211552.jpg
 
Top