Thơ đường luật: Niêm luật - Xướng họa - Thi bệnh | Page 24 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thơ đường luật: Niêm luật - Xướng họa - Thi bệnh

Phan Anh Phi Van

Búa Gỗ Đôi
Mèo mụp a lê hấp thẳng tiến 🤣
E mới bớt mụp đi một tẹo thôi chớ chưa bớt khôn nhá a mụp {adore}
Thẳng tiến nhỡ hét xót toi đó a!
 

philongphongvan

Vạn Lý Truy Phong Vạn Lý Sầu...!
Thành viên BQT
E mới bớt mụp đi một tẹo thôi chớ chưa bớt khôn nhá a mụp {adore}
Thẳng tiến nhỡ hét xót toi đó a!
Thử luôn sợ mô rứa{flame}
 

philongphongvan

Vạn Lý Truy Phong Vạn Lý Sầu...!
Thành viên BQT
Tự Thắng Giả Hùng...!!!

Chẳng khó minh tường chuyện đúng sai
Thẹn lòng đâu dám ngỏ cùng ai
Tai thường nhức nhối nghe liêm chính
Miệng vốn so đo nói ngắn dài.
Nếu đã tịnh tâm duyên bái Tổ
Sao còn vọng tưởng Phúc trùng lai
Tu trì ngẫu hứng vầng mây nổi
Mà dám mơ tay vịn Bảo Đài....??? haha

Tiêu Hồn Tử
2021-04-10_214606_compressed.jpg
 

Phan Anh Phi Van

Búa Gỗ Đôi
Tự Thắng Giả Hùng...!!!

Chẳng khó minh tường chuyện đúng sai
Thẹn lòng đâu dám ngỏ cùng ai
Tai thường nhức nhối nghe liêm chính
Miệng vốn so đo nói ngắn dài.
Nếu đã tịnh tâm duyên bái Tổ
Sao còn vọng tưởng Phúc trùng lai
Tu trì ngẫu hứng vầng mây nổi
Mà dám mơ tay vịn Bảo Đài....??? haha

Tiêu Hồn Tử
Xem phần đính kèm 21892
A mụp làm thơ thanh tịnh như tự tính của hư không thiệt đó a!
Cứ thẳng tuột ruột ngựa như ae mình hok thẹn lòng người khác bít a ưi. {adore}

Hóng về sau này e được thấy a mụp ngộ được vô sở đắc không to không nhỏ không ngắn không dài không sinh không diệt không cấu không tịnh không tăng không giảm đắc đạo bồ đề, tự thân a mụp sáng chưng dực dỡ. A mụp hý 1 lát thôi rồi đến độ em về quốc độ của a luôn a nhá {smile}
 
Sửa lần cuối:

philongphongvan

Vạn Lý Truy Phong Vạn Lý Sầu...!
Thành viên BQT
A mụp làm thơ thanh tịnh như tự tính của hư không thiệt đó a!
Cứ thẳng tuột ruột ngựa như ae mình hok thẹn lòng người khác bít a ưi. {adore}

Hóng về sau này e được thấy a mụp ngộ được vô sở đắc không to không nhỏ không ngắn không dài không sinh không diệt không cấu không tịnh không tăng không giảm đắc đạo bồ đề, tự thân a mụp sáng chưng dực dỡ. A mụp hý 1 lát thôi rồi đến độ em về quốc độ của a luôn a nhá {smile}
Haha nay độ e dzia nhá haha {ah}
 

philongphongvan

Vạn Lý Truy Phong Vạn Lý Sầu...!
Thành viên BQT
Tế Khổ Tư Lương...!!!

Dù cho chia tỉnh với phân miền
Thi phú giao tình vẫn hữu duyên.
Vận hội quắt quay buồn ngắn ngủi
Luân hồi kiếp nạn khổ vô biên.
Đoạn, Thường thông tỏ đâu cần chấp
Trước ngã, Kiến si sám hối thiền.
Thọ dụng tuỳ duyên không thiếu đủ
Tư lương tế khổ hướng chân nguyên...

Tiêu Hồn Tử
2021-04-14_232028_compressed.jpg
 

Phan Anh Phi Van

Búa Gỗ Đôi
Tế Khổ Tư Lương...!!!

Dù cho chia tỉnh với phân miền
Thi phú giao tình vẫn hữu duyên.
Vận hội quắt quay buồn ngắn ngủi
Luân hồi kiếp nạn khổ vô biên.
Đoạn, Thường thông tỏ đâu cần chấp
Trước ngã, Kiến si sám hối thiền.
Thọ dụng tuỳ duyên không thiếu đủ
Tư lương tế khổ hướng chân nguyên...

Tiêu Hồn Tử
Xem phần đính kèm 22022
Vậy nà ...
Vậy nà ...
A mụp đã gút bai a họ Tham và a họ Sân h đang tiếp a họ Si, chờ hai cô họ Mạn cô họ Nghi đến thăm nhà. Dòy a mụp ruổi vó sáng chơi 5 nhà nựa. Dồy a mụp vung kiếm diệt tâm tà.
Vung kiếm, vung kiếm, vung vung kiếm, đã vung kiếm rồi. Và a mụp đã sát tặc. Phạm hạnh đã thành,

Vại nà, a mụp tu phá nưới vô minh tìm chánh đạo, nên ngàn đuốc tuệ diệt tâm tà tu đắc đạo đến độ em rồi.
Và khi a mụp tới độ em, những việc a mụp cần làm đã làm xong.

Vui tóa, vại nà e an tâm ở nhà tập ăn cho mụp chờ a mụp đến độ để đượt như a không khác dồy.
{adore}
 
Sửa lần cuối:

philongphongvan

Vạn Lý Truy Phong Vạn Lý Sầu...!
Thành viên BQT
Vậy nà ...
Vậy nà ...
A mụp đã gút bai a họ Tham và a họ Sân h đang tiếp a họ Si, chờ hai cô họ Mạn cô họ Nghi đến thăm nhà. Dòy a mụp ruổi vó sáng chơi 5 nhà nựa. Dồy a mụp vung kiếm diệt tâm tà.
Vung kiếm, vung kiếm, vung vung kiếm, đã vung kiếm rồi. Và a mụp đã sát tặc. Phạm hạnh đã thành,

Vại nà, a mụp tu phá nưới vô minh tìm chánh đạo, nên ngàn đuốc tuệ diệt tâm tà tu đắc đạo đến độ em rồi.
Và khi a mụp tới độ em, những việc a mụp cần làm đã làm xong.

Vui tóa, vại nà e an tâm ở nhà tập ăn cho mụp chờ a mụp đến độ để đượt như a không khác dồy.
{adore}
Haha
Càn khôn càn khôn hựu càn khôn
Dinh sinh hóa hóa cái hồn phù du
Lưỡng nghi bát quái mịt mù
Ngũ hành tụ kết thiên thu trường tồn...

Ráng chờ đuê a đắc đạo a dzia độ e qua tây trúc nhá ...haha
 

Phan Anh Phi Van

Búa Gỗ Đôi
Haha
Càn khôn càn khôn hựu càn khôn
Dinh sinh hóa hóa cái hồn phù du
Lưỡng nghi bát quái mịt mù
Ngũ hành tụ kết thiên thu trường tồn...

Ráng chờ đuê a đắc đạo a dzia độ e qua tây trúc nhá ...haha
Mặc kệ bát quái đê a ưi, trực chỉ bản nguyên tánh không nuôn đuê a ưi.
Ước a mụp sớm thoát khỏi ngũ hành trói buộc.
Núc đó nhất tự sinh nhị, nhị tự sinh tam, tam tự sinh vạn vật nung núc a ưi. A muốn diễn hóa chính phản hay mí bát quái cũng đượt hý.

Nhưng a chưa nói a sẽ độ e về nước của a. Quan trọng nà a sẽ độ e về nước của a hý. E phải về đóa ăn cho mụp nựa.
{adore}
 

philongphongvan

Vạn Lý Truy Phong Vạn Lý Sầu...!
Thành viên BQT
Mặc kệ bát quái đê a ưi, trực chỉ bản nguyên tánh không nuôn đuê a ưi.
Ước a mụp sớm thoát khỏi ngũ hành trói buộc.
Núc đó nhất tự sinh nhị, nhị tự sinh tam, tam tự sinh vạn vật nung núc a ưi. A muốn diễn hóa chính phản hay mí bát quái cũng đượt hý.

Nhưng a chưa nói a sẽ độ e về nước của a. Quan trọng nà a sẽ độ e về nước của a hý. E phải về đóa ăn cho mụp nựa.
{adore}
Ăn cho mụp tún cơm lắm chài {after_boom}
 
Top