Ảnh đẹp - Thi Ảnh Đẹp với chủ đề là Nước | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Ảnh đẹp Thi Ảnh Đẹp với chủ đề là Nước

guest11

Rìu Chiến Chấm
Trong cuộc thi Ảnh Đẹp với chủ đề Nước đặc biệt có nhiều nhiếp ảnh gia Việt Nam tham dự

26719216-0-image-a-34_1585826964251.jpg

Bắt tôm ngoài biển do nhiếp ảnh gia Việt Nam @anhtrungqng

26719202-8180171-_Chapi_dream_was_taken_by_phamchiconghp_and_shows_the_thundering-a-1_1585832278036.jpg

Một thác nước cao nhất tại Việt Nam "Chapi Dream" do nhiếp ảnh gia Việt Nam @phamchiconghp

26719192-8180171-This_photo_Fishing_by_caongocdiem7879_was_taken_after_a_heavy_af-a-2_1585832278037.jpg

Một cách bắt cá tại Miến Điện do nhiếp ảnh gia Việt Nam @caongocdiem7879

26719194-8180171-_Flowers_on_Water_by_thuanvo_has_captured_the_stunning_precision-a-4_1585832278042.jpg

"Hoa trên Nước" tại Sa Đéc, Việt Nam do @thuanvo chụp

26719214-8180171-A_local_fisherman_goes_hunting_in_a_saltwater_lagoon_in_Vietnam_-a-6_1585832278044.jpg

"Bắt Cá" do @duysinh

26723394-8180171-Japan_s_Sensoji_temple_pictured_on_a_rainy_day_in_Tokyo_nguyenba-a-17_1585832149407.jpg

Đền thờ Sensoji tại Nhật do @NguyenBaoNgoc

26723388-8180171-Another_Vietnamese_wonder_Low_tide_day_by_phamhuytrung_highlight-a-20_1585832149410.jpg

Cồn cát khi thủy triều rút tại Lap An Lagoon Hue do @phamhuytrung

26724138-8180171-During_the_full_moon_festival_a_long_standing_celebration_in_Vie-a-3_1585832149386.jpg

Cầu cho các vong linh do @thanhtoanphotographer

26724146-8180171-Sunset_on_the_salt_field_of_Ninh_Diem_Khanh_Hoa_Vietnam_shows_fe-a-5_1585832149388.jpg

Ruộng Muối tại Ninh Diem Khánh Hòa do @tuanngocphoto
 

dammage

Rìu Chiến
thích 3, 4, 6, mấy tấm kia cứ cảm giác âm u tĩnh mịch hong thích lắm
 

Hoang Duch2

Rồng Đỏ
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, hy vọng được xem nhiều hình nữa trong topic này.
 

guest11

Rìu Chiến Chấm
26724140-8180171-A_man_in_Mandalay_Myanmar_works_in_his_handmade_mill_to_collect_-a-2_1585832149383.jpg

Dẫn thủy nhập điền tại Miến Điện do @myatzawhein

26719212-8180171-This_stunning_blue_tit_landing_by_pablobogu_a_was_captured_in_Ll-a-12_1585832149403.jpg

Right time, right place tại Lloret de Mar, Tây Ban Nha do @pabloboguña

26719190-8180171-This_astonishing_image_shows_a_climber_clawing_their_way_up_a_fr-a-3_1585832278039.jpg

Leo thác nước tại tiểu bang Utah, Mỹ khi nhiệt độ xuống thấp -18 độ C, tháp đóng băng do @dmartphoto
 


Top