Game Miễn Phí  The Witcher 3: Wild HunT Free DLC Program và loạt game miễn phí trên GOG

Administrator

Screenshot_2020-01-02-GOG-com.jpg


Nhiều game và demo đang miễn phí trên hệ thống GOG Store. Anh em game thủ chỉ cần có tài khoản GOG rồi các link dưới đây get game về tài khoản thôi

Flight of the Amazon Queen, Cayne, Sang-Froid: Tales of Werewolves, Eschalon: book 1, Sin Slayers: The First Sin, Sunrider: The Mask of Arcadius, Bio Menace, The Witcher 3: Wild HunT Free DLC Program, Bad North: Jotunn Edition Demo and Coffee Talk Demo

Screenshot_2020-01-02-GOG-com1.jpg

Cả mớ game giá 0 đồng

https://www.gog.com/game/sangfroid_tales_of_werewolves
https://www.gog.com/game/flight_of_the_amazon_queen
https://www.gog.com/game/cayne
https://www.gog.com/game/eschalon_book_i
https://www.gog.com/game/sin_slayers_the_first_sin
https://www.gog.com/game/sunrider_mask_of_arcadius
https://www.gog.com/game/bio_menace
https://www.gog.com/game/the_witcher_3_wild_hunt_free_dlc_program
 
Trả lời

hotboyx

Búa Gỗ
tài khoản gog này lập có phải xác minh thẻ visa khi add game k bạn