Thiết kế & Đồ họa - TechSmith Camtasia v.2022.0.2 Build 38524 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thiết kế & Đồ họa TechSmith Camtasia v.2022.0.2 Build 38524

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
PmiIyg.png


Pmiau5.png


5763b7a7dfe7.jpg
TechSmith Camtasia 2020 - là trình ghi màn hình, trình chỉnh sửa video tất cả trong một, cho phép bạn ghi lại màn hình, thực hiện học tập điện tử và tạo trình chiếu video chuyên nghiệp. Các phần đã chọn có thể được lưu dễ dàng. Có thể thêm hình ảnh, video, âm thanh và bản trình bày PowerPoint hiện có của bạn vào một dòng thời gian đơn giản. Giúp chỉnh sửa video của bạn dễ dàng. Chương trình có giao diện đơn giản, dễ hiểu, dễ học và sử dụng. Ngay cả khi chưa từng sử dụng trước đây

Camtasia Studio - có thể kết hợp hoặc chia nhỏ clip, cắt và tăng tốc hoặc làm chậm hình ảnh. Và xem trước chúng ngay lập tức trong trình chỉnh sửa video. Nó giúp video trông rất chuyên nghiệp, được các Youtuber và các biên tập viên chuyên nghiệp ưa chuộng. Nó đi kèm với một giao diện rất đơn giản. Với các công cụ và chức năng chỉnh sửa video mạnh mẽ.

Create professional, eye-catching videos:

 • Add special video effects - Apply Behaviors that are perfectly designed to animate your text, images, or icons. Get a crisp, polished look without being a professional video editor.
 • Drag-and-drop your edits - What you see is what you get. Every effect and element in your video can be dropped and edited directly in the preview window. And you can edit at resolutions up to beautiful 4K, for clear video at any size.
 • Get exceptional performance - Camtasia takes full advantage of your computer’s processor with 64-bit performance. You’ll get fast rendering times and enhanced stability—even on your most complex projects.
What New :

17 June, 2022: Camtasia (Windows) 2022.0.2​

 • Added subscription information to the About Camtasia dialog.
 • Added Blending Range control to Color Adjustment effect.
 • Added Blending Range control to Color LUT effect.
 • Added Blending Range control to Color Tint effect.
 • Added Blending Range control to Colorize effect.
 • Renamed Colorize Amount property to Intensity for consistency with other effects.
 • Added better error handling when media files become unavailable.
 • Fuse error dialogs now link directly to a relevant help article.
 • Fixed a crash that could occur during batch production if a .tscproj file was invalid
 • Fixed a crash that could occur when a Library asset was missing key information.
 • Fixed a crash that could occur when grouping stitched media with no visual track.
 • Fixed a crash that could occur when Camtasia is shutting down.
 • Fixed a bug that could prevent exporting from Audiate to Camtasia.


Homepage: https://www.techsmith.com

Download:
https://download.techsmith.com/camtasiastudio/releases/camtasia.exe
https://download.techsmith.com/camtasiastudio/releases/2202/camtasia.exe
https://download.techsmith.com/camtasiastudio/releases/2202/camtasia.zip
https://download.techsmith.com/camtasiastudio/releases/2202/camtasia.msi


PuhqAh.png

Thuốc :


Hoặc Link tải khác :

 
Sửa lần cuối:

hoanghungld

Búa Gỗ
cam.png


5763b7a7dfe7.jpg


TechSmith Camtasia 2020 - là trình ghi màn hình, trình chỉnh sửa video tất cả trong một, cho phép bạn ghi lại màn hình, thực hiện học tập điện tử và tạo trình chiếu video chuyên nghiệp. Các phần đã chọn có thể được lưu dễ dàng. Có thể thêm hình ảnh, video, âm thanh và bản trình bày PowerPoint hiện có của bạn vào một dòng thời gian đơn giản. Giúp chỉnh sửa video của bạn dễ dàng. Chương trình có giao diện đơn giản, dễ hiểu, dễ học và sử dụng. Ngay cả khi chưa từng sử dụng trước đây

Camtasia Studio - có thể kết hợp hoặc chia nhỏ clip, cắt và tăng tốc hoặc làm chậm hình ảnh. Và xem trước chúng ngay lập tức trong trình chỉnh sửa video. Nó giúp video trông rất chuyên nghiệp, được các Youtuber và các biên tập viên chuyên nghiệp ưa chuộng. Nó đi kèm với một giao diện rất đơn giản. Với các công cụ và chức năng chỉnh sửa video mạnh mẽ.

Create professional, eye-catching videos:

 • Add special video effects - Apply Behaviors that are perfectly designed to animate your text, images, or icons. Get a crisp, polished look without being a professional video editor.
 • Drag-and-drop your edits - What you see is what you get. Every effect and element in your video can be dropped and edited directly in the preview window. And you can edit at resolutions up to beautiful 4K, for clear video at any size.
 • Get exceptional performance - Camtasia takes full advantage of your computer’s processor with 64-bit performance. You’ll get fast rendering times and enhanced stability—even on your most complex projects.
What New :

22 March, 2022: Camtasia (Windows) 2021.0.18​

 • Fixed a bug that could cause an error to display when launching Camtasia.
 • Fixed a crash that could occur when adding a WAV file with an MP3 extension.
 • Fixed a hang that could occur on machines with Intel Iris Xe video cards.


Download
https://download.techsmith.com/camtasiastudio/releases/camtasia.exe
https://download.techsmith.com/camtasiastudio/releases/21018/camtasia.exe
https://download.techsmith.com/camtasiastudio/releases/21018/camtasia.zip
https://download.techsmith.com/camtasiastudio/releases/21018/camtasia.msi

Title Release: TechSmith.Camtasia v.2021.0.18 Build 35847
Home Page : Camtasia: Screen Recorder & Video Editor (Free Trial) | TechSmith
License: ShareWare
OS: Windows

Downloads:

Thuốc :

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


thêm thuốc :

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Hàng ngon đã dùng được cảm ơn Bác nhiều nha.
 
Top