Tại sao chúng ta nên quan tâm đến số nguyên tố?

Dragon1234
chisla-1480665262585-0-0-546-880-crop-1480665270242.jpg


Số nguyên tố là một số chỉ chia hết cho một và chính nó, điều này về cơ bản nói rằng nó không có ước số. Điều đó sẽ lấy một nửa số có thể ra khỏi bàn ngay lập tức (evens), cùng với tất cả bội số của ba, bốn, năm, v.v. Có vẻ như điều này sẽ không để lại số sau một thời điểm nhất định, nhưng thực tế chúng ta biết rằng có vô số số nguyên tố - mặc dù chúng trở nên ít thường xuyên hơn khi chúng ta tiếp tục. Trên thực tế, đó là một phần của những gì làm cho các số nguyên tố trở nên thú vị: không chỉ là dòng số được gắn với các số nguyên cho đến vô tận, mà toàn bộ dòng số đó có thể được tạo ra bằng cách sử dụng không có gì ngoài số nguyên tố.

Chẳng hạn, 12 có thể được viết lại thành (2 * 2 * 3) và cả 2 và 3 đều là số nguyên tố. 155 có thể được viết là (5 * 31). Một bằng chứng toán học cực kỳ phức tạp có thể đảm bảo với bạn rằng các tổ hợp số nguyên tố có thể được nhân lên để tạo ra bất kỳ số nào .

Chúng ta biết rằng số nguyên tố rất quan trọng. Làm thế nào mà nhóm đã dành hàng trăm năm ám ảnh về Định lý cuối cùng của Fermat có thể quay lưng lại với một tập hợp các số, theo một nghĩa nào đó, có chứa tất cả các số khác? Theo một nghĩa nào đó, chúng ta có thể định nghĩa các số nguyên tố theo trạng thái này là số cấp cơ bản: số nguyên tố là tổng số các số còn lại khi chúng ta viết lại tất cả các số dưới dạng số nguyên thấp nhất có thể có của chúng - 28 là (2 * 14) , lần lượt là (2 * (2 * 7)). Khi không bao thanh toán thêm có thể được thực hiện, tất cả các số còn lại là số nguyên tố.

Đây là lý do tại sao các số nguyên tố rất phù hợp trong các lĩnh vực nhất định - các số nguyên tố có các thuộc tính rất đặc biệt cho nhân tố. Một trong những tính chất đó là trong khi việc tìm các số nguyên tố lớn hơn tương đối dễ dàng, thì khó có thể đưa các số lớn trở lại các số nguyên tố. Đó là một điều để tìm ra rằng 20 là (2 * 2 * 5), và một điều nữa để tìm ra rằng 2.244.354 là (2 * 3 * 7 * 53,437). Một lần nữa lại tìm thấy các thừa số nguyên tố của một số dài năm mươi chữ số. Mặc dù các nhà toán học giỏi nhất đã giải quyết vấn đề trong hàng trăm năm, nhưng dường như không có cách nào để nhân tố số lượng lớn một cách hiệu quả.

Ffull-fit-in__950x534.jpg


Nguyên mẫu lượng tử nhỏ này có thể là khởi đầu cho sự kết thúc của mã hóa máy tính hiện đại.
Thực tế đó làm cho các số nguyên tố cực kỳ quan trọng đối với truyền thông. Hầu hết mật mã máy tính hiện đại hoạt động bằng cách sử dụng các yếu tố chính của số lượng lớn. Số lượng lớn được sử dụng để mã hóa một tập tin có thể được biết đến và có sẵn công khai, bởi vì mã hóa hoạt động nên chỉ các yếu tố chính của số lượng lớn đó có thể được sử dụng để giải mã lại. Mặc dù việc tìm kiếm các yếu tố đó về mặt kỹ thuật chỉ là vấn đề thời gian, nhưng đó là vấn đề rất nhiều thời gian mà chúng tôi nói rằng nó không thể được thực hiện. Một siêu máy tính hiện đại có thể giải quyết vấn đề nhân tố 256 bit lâu hơn so với thời đại hiện tại của vũ trụ và vẫn không nhận được câu trả lời.
Các số nguyên có tầm quan trọng lớn nhất đối với các nhà lý thuyết số bởi vì chúng là các khối xây dựng của toàn bộ số và quan trọng đối với thế giới vì các tính chất toán học kỳ quặc của chúng làm cho chúng hoàn hảo cho việc sử dụng hiện tại của chúng ta. Có thể các chiến lược toán học mới hoặc phần cứng mới như máy tính lượng tử có thể dẫn đến hệ số nguyên tố nhanh hơn với số lượng lớn, sẽ phá vỡ hiệu quả mã hóa hiện đại.
 
Trả lời

TheDoctor

Búa Đá
Hồi còn học cấp 3 chuyên Tin có cái sàng rất hay, từ ứng dụng cái sàng nguyên tố mà sau này áp dụng được nhiều thứ {big_smile} Với cả trong lúc tìm cách tối ưu hoá sàng mình lại học được nhiều thứ hơn {byebye}
 

guest11

Rìu Chiến Chấm
Bài viết thì hay nhưng câu từ lủng củng và khó hiểu quá {embarrassed}
Tôi đoán bài này do Google dịch
Để Google dịch, Bản dịch thường hay lủng củng và khó hiểu, và dễ bị sai. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không bao giờ nên dùng Google dịch. Nếu dùng Google dịch, thì sau khi dịch nên đọc lại kỹ và sửa đổi những chỗ sai, tối nghĩa, và lủng củng.

Có một số lỗi của tác giả bản tiếng Anh.
Ngay từ câu đầu, câu định nghĩa của số nguyên tố đã không đúng.
"A prime number is a number that is only divisible by one and itself,..."
"Số nguyên tố là một số chỉ chia hết cho một và chính nó,..."

Do định nghĩa số nguyên tố không đúng, môt số cái sai khác theo sau.

"That takes half of all possible numbers off the table right away (the evens), along with all multiples of three, four, five, and so on."
"Điều đó sẽ lấy một nửa số có thể ra khỏi bàn ngay lập tức (evens), cùng với tất cả bội số của ba, bốn, năm, v.v."

Số 2 là số chẵn, không thể lấy ra khỏi bàn được, vì nó là số nguyên tố.


"An extremely complex mathematical proof can assure you that combinations of prime numbers can be multiplied to produce any number at all."
"Một bằng chứng toán học cực kỳ phức tạp có thể đảm bảo với bạn rằng các tổ hợp số nguyên tố có thể được nhân lên để tạo ra bất kỳ số nào ."

"...to produce any number at all."
"...để tạo ra bất kỳ số nào ."


"Bất kỳ số nào" bao gồm mọi số: số âm, số hữu tỷ, số vô tỷ....

Dưới đây là cái sai của dịch giả (Google?)
"primes are the total set of numbers which are left over when we rewrite all numbers as their lowest possible combination of integers — 28 is (2 * 14), which is in turn (2 * (2 * 7)). When no further factoring can be done, all numbers left over are primes."
"số nguyên tố là tổng số các số còn lại khi chúng ta viết lại tất cả các số dưới dạng số nguyên thấp nhất có thể có của chúng - 28 là (2 * 14) , lần lượt là (2 * (2 * 7)). Khi không bao thanh toán thêm có thể được thực hiện, tất cả các số còn lại là số nguyên tố."

"Tập hợp của các số còn lại,"
chứ không phải "tổng số các số còn lại,"

"Khi không bao thanh toán thêm..."
tối nghĩa.
 
Sửa lần cuối:

dammage

Rìu Chiến
Ngay từ câu đầu, câu định nghĩa của số nguyên tố đã không đúng.
"A prime number is a number that is only divisible by one and itself,..."
"Số nguyên tố là một số chỉ chia hết cho một và chính nó,..."

Do định nghĩa số nguyên tố không đúng, môt số cái sai khác theo sau.
"That takes half of all possible numbers off the table right away (the evens), along with all multiples of three, four, five, and so on."
"Điều đó sẽ lấy một nửa số có thể ra khỏi bàn ngay lập tức (evens), cùng với tất cả bội số của ba, bốn, năm, v.v."

Số 2 là số chẵn, không thể lấy ra khỏi bàn được, vì nó là số nguyên tố.


"An extremely complex mathematical proof can assure you that combinations of prime numbers can be multiplied to produce any number at all."
"Một bằng chứng toán học cực kỳ phức tạp có thể đảm bảo với bạn rằng các tổ hợp số nguyên tố có thể được nhân lên để tạo ra bất kỳ số nào ."

"...to produce any number at all."
"...để tạo ra bất kỳ số nào ."


"Bất kỳ số nào" bao gồm mọi số: số âm, số hữu tỷ, số vô tỷ....

Dưới đây là cái sai của dịch giả (Google?)
"primes are the total set of numbers which are left over when we rewrite all numbers as their lowest possible combination of integers — 28 is (2 * 14), which is in turn (2 * (2 * 7)). When no further factoring can be done, all numbers left over are primes."
"số nguyên tố là tổng số các số còn lại khi chúng ta viết lại tất cả các số dưới dạng số nguyên thấp nhất có thể có của chúng - 28 là (2 * 14) , lần lượt là (2 * (2 * 7)). Khi không bao thanh toán thêm có thể được thực hiện, tất cả các số còn lại là số nguyên tố."

"Tập hợp của các số còn lại,"
chứ không phải "tổng số các số còn lại,"

"Khi không bao thanh toán thêm..."
tối nghĩa.
có lẽ vì đây là articles nên tác giả chỉ viết mấy cái chính cho ngắn gọn thôi, số nguyên tố hầu như ai cũng biết bởi vậy những cái không liên quan khác cứ ngầm hiểu là được, chứ viết chi tiết quá thì nó thành ra textbook rồi, số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất nên tui thấy cũng tạm chấp nhận "ngầm hiểu" được luôn

"primes are the total set of numbers which are left over when we rewrite all numbers as their lowest possible combination of integers — 28 is (2 * 14), which is in turn (2 * (2 * 7)). When no further factoring can be done, all numbers left over are primes."
đoạn này nếu là tui thì sẽ dịch thành "số nguyên tố là những số còn lại sau khi đã phân mọi số ra thành tích các thừa số nhỏ nhất... khi không còn phân tích ra được nữa, tấc cả các số còn lại chính là số nguyên tố", vì câu gốc vốn đã rối nên dịch sát nghĩa khó làm cho nó tươi sáng hơn

vài ý cuối, dịch những bài này rất khó vì ngoài trình độ ngôn ngữ ra còn cần phải có hiểu biết chuyên môn nữa, rất nhiều sách do dịch giả chuyên nghiệp dịch mà còn bị thu hồi do sai kiến thức thì huống hồ gì ba cái google translate, ở đây do số nguyên tố là thứ hầu như ai cũng biết nên đoạn nào lủng củng người ta vẫn đoán được ý nghĩa thôi

hồi xưa tui từng đọc cuốn "lập trình windows" do ông thạc sĩ nào đó chủ biên quên tên rồi, sách tiếng việt rất dầy gồm 2 tập, cực kì chi tiết và phong phú, khó hiểu cái là code thì rất chính xác mạch lạc nhưng phần lời giải thích thì lại sai tè le, nhiều chỗ tác giả hiểu sai thuật ngữ chuyên môn dẫn tới diễn giải cũng sai luôn, về sau tui phát hiện ra cuốn đó dịch lại nguyên xi cuốn "programming windows" của charles petzold, mấy thằng tác giả (dỏm) cuốn đó chỉ là dịch giả chứ không phải dân lập trình, hoặc là dân lập trình nhưng không có hiểu biết về winapi
 

guest11

Rìu Chiến Chấm
có lẽ vì đây là articles nên tác giả chỉ viết mấy cái chính cho ngắn gọn thôi, số nguyên tố hầu như ai cũng biết bởi vậy những cái không liên quan khác cứ ngầm hiểu là được, chứ viết chi tiết quá thì nó thành ra textbook rồi, số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất nên tui thấy cũng tạm chấp nhận "ngầm hiểu" được luôn

đoạn này nếu là tui thì sẽ dịch thành "số nguyên tố là những số còn lại sau khi đã phân mọi số ra thành tích các thừa số nhỏ nhất... khi không còn phân tích ra được nữa, tấc cả các số còn lại chính là số nguyên tố", vì câu gốc vốn đã rối nên dịch sát nghĩa khó làm cho nó tươi sáng hơn

vài ý cuối, dịch những bài này rất khó vì ngoài trình độ ngôn ngữ ra còn cần phải có hiểu biết chuyên môn nữa, rất nhiều sách do dịch giả chuyên nghiệp dịch mà còn bị thu hồi do sai kiến thức thì huống hồ gì ba cái google translate, ở đây do số nguyên tố là thứ hầu như ai cũng biết nên đoạn nào lủng củng người ta vẫn đoán được ý nghĩa thôi

hồi xưa tui từng đọc cuốn "lập trình windows" do ông thạc sĩ nào đó chủ biên quên tên rồi, sách tiếng việt rất dầy gồm 2 tập, cực kì chi tiết và phong phú, khó hiểu cái là code thì rất chính xác mạch lạc nhưng phần lời giải thích thì lại sai tè le, nhiều chỗ tác giả hiểu sai thuật ngữ chuyên môn dẫn tới diễn giải cũng sai luôn, về sau tui phát hiện ra cuốn đó dịch lại nguyên xi cuốn "programming windows" của charles petzold, mấy thằng tác giả (dỏm) cuốn đó chỉ là dịch giả chứ không phải dân lập trình, hoặc là dân lập trình nhưng không có hiểu biết về winapi
Toán học, đặc biệt toán hình học, được xây dựng theo thứ tự.
- Định nghĩa: các từ định nghĩa được và các từ không định nghĩa được.
- Định đề: Chấp nhận là sự thật mặc dầu không chứng minh được.
- Định lý: Sự thật có thể chứng minh được.
..............................
Định nghĩa sai sẽ kéo theo nhiều điều khác sai.

"có lẽ vì đây là articles nên tác giả chỉ viết mấy cái chính cho ngắn gọn thôi, số nguyên tố hầu như ai cũng biết bởi vậy những cái không liên quan khác cứ ngầm hiểu là được, chứ viết chi tiết quá thì nó thành ra textbook rồi, số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất nên tui thấy cũng tạm chấp nhận "ngầm hiểu" được luôn."

Định nghĩa không cần phải dài như một textbook.
Thay vì "A prime number is a number that is only divisible by one and itself,..."
thì nên viết là:
"A prime number is a
natural number greater than 1 that is only divisible by one and itself,..."
Chỉ thêm phần gạch dưới.

"vài ý cuối, dịch những bài này rất khó vì ngoài trình độ ngôn ngữ ra còn cần phải có hiểu biết chuyên môn nữa,"
Chính xác.
Có những trường hợp người dịch hiểu biết chuyên môn, thuật ngữ, nhưng để google dịch mà không đọc kỹ lại, nên đoạn dịch dễ bị sai, lủng củng, tối nghĩa...

"hồi xưa tui từng đọc cuốn "lập trình windows" do ông thạc sĩ nào đó chủ biên quên tên rồi, sách tiếng việt rất dầy gồm 2 tập, cực kì chi tiết và phong phú, khó hiểu cái là code thì rất chính xác mạch lạc nhưng phần lời giải thích thì lại sai tè le, nhiều chỗ tác giả hiểu sai thuật ngữ chuyên môn dẫn tới diễn giải cũng sai luôn, về sau tui phát hiện ra cuốn đó dịch lại nguyên xi cuốn "programming windows" của charles petzold, mấy thằng tác giả (dỏm) cuốn đó chỉ là dịch giả chứ không phải dân lập trình, hoặc là dân lập trình nhưng không có hiểu biết về winapi"
Chắc có lẽ cũng để máy (google ?) dịch mà không đọc kỹ lại?


Một số bạn đăng bài dịch có ghi thêm phục chú "Google dịch." Cũng hay.
Phụ chú này hàm chứa ý nghĩa: Google dịch. Nếu có sai thuật ngữ, thì do Google vì tôi chưa đọc kỹ lại, hoặc tôi không đủ thuật ngữ...
 
Sửa lần cuối:

dammage

Rìu Chiến
Toán học, đặc biệt toán hình học, được xây dựng theo thứ tự.
- Định nghĩa: các từ định nghĩa được và các từ không định nghĩa được.
- Định đề: Chấp nhận là sự thật mặc dầu không chứng minh được.
- Định lý: Sự thật có thể chứng minh được.
..............................
Định nghĩa sai sẽ kéo theo nhiều điều khác sai.

"có lẽ vì đây là articles nên tác giả chỉ viết mấy cái chính cho ngắn gọn thôi, số nguyên tố hầu như ai cũng biết bởi vậy những cái không liên quan khác cứ ngầm hiểu là được, chứ viết chi tiết quá thì nó thành ra textbook rồi, số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất nên tui thấy cũng tạm chấp nhận "ngầm hiểu" được luôn."

Định nghĩa không cần phải dài như một textbook.
Thay vì "A prime number is a number that is only divisible by one and itself,..."
thì nên viết là:
"A prime number is a natural number greater than 1 that is only divisible by one and itself,..."


"vài ý cuối, dịch những bài này rất khó vì ngoài trình độ ngôn ngữ ra còn cần phải có hiểu biết chuyên môn nữa,"


"hồi xưa tui từng đọc cuốn "lập trình windows" do ông thạc sĩ nào đó chủ biên quên tên rồi, sách tiếng việt rất dầy gồm 2 tập, cực kì chi tiết và phong phú, khó hiểu cái là code thì rất chính xác mạch lạc nhưng phần lời giải thích thì lại sai tè le, nhiều chỗ tác giả hiểu sai thuật ngữ chuyên môn dẫn tới diễn giải cũng sai luôn, về sau tui phát hiện ra cuốn đó dịch lại nguyên xi cuốn "programming windows" của charles petzold, mấy thằng tác giả (dỏm) cuốn đó chỉ là dịch giả chứ không phải dân lập trình, hoặc là dân lập trình nhưng không có hiểu biết về winapi"
Chắc có lẽ cũng để máy (google ?) dịch mà không đọc kỹ lại?
A prime number is a number that is only divisible by one and itself

A prime number is a natural number greater than 1 that is only divisible by one and itself
rõ ràng là dài hơn còn gì nữa
7L1XX2F.gif


định nghĩa như trong textbook có thể không dài, nhưng chắc chắn nó đòi hỏi phải chi tiết, chính xác, từ ngữ chuẩn mực mà có thể gây nhàm chán đối với 1 bài báo như vầy (độc giả vốn đa dạng mà), ở đây tác giả nhắc lại prime là gì vì nó có liên quan chủ đề chính chứ không "dạy học" vì số nguyên tố ai cũng biết rồi, còn ai muốn ôn lại thì lật textbook thôi, tui đọc nhiều sách cũng vậy mà

nói chung quan điểm mỗi người mỗi khác, tui thì dễ tính, đọc bài này vì information chứ không phải vì education nên cho qua
fV2jNq8.gif
, cái chính là biết nó có thể ứng dụng gì là được rồi

Chính xác. Có những trường hợp người dịch hiểu biết chuyên môn, thuật ngữ, nhưng để google dịch mà không đọc kỹ lại, nên đoạn dịch dễ bị sai, lủng củng, tối nghĩa...
do trình độ tác giả thôi, không riêng gì tài liệu khoa học mà sách văn chương cũng vậy, cần phải hiểu văn hóa của 1 nước nếu không dễ bị mắc lỗi, phổ biến nhất là chỉ dịch được nghĩa câu chữ mà bỏ qua nghĩa bóng, đây là 1 trường hợp minh họa
https://vnexpress.net/tren-dong-ke-cham-va-chuyen-dich-thuat-cua-duong-tuong-1970771.html
Ngay trong những dòng đầu tiên của Lolita - cuốn sách đang được tung hô ầm ĩ nhất hiện nay, cũng đã thấy câu văn tối nghĩa và khó hiểu: Ở trường học, em là Dolly. Trên dòng kẻ bằng những dấu chấm, em là Dolores. Nhưng trong vòng tay tôi, bao giờ em cũng là Lolita. Không hiểu một người Việt bình thường có hiểu nổi trên dòng kẻ bằng những dấu chấm là cái gì hay không? Giáo sư Cao Xuân Hạo có viết rằng: dịch sát từng chữ là cách tốt nhất để dịch sai hoàn toàn.
gạch dưới cái câu mà tui rất thích vì tui đã gặp rất nhiều rồi, coi nhiều phim online dịch ngu tới mức làm biến nghĩa luôn câu, dẫn tới sai lệch luôn thâm ý nhân vật, sai luôn tính cách nhân vật, dịch giả cứng cựa như trên còn méo mặt huống chi... google thường chỉ cho ra nghĩa sát chữ như ông giáo sư ở trên nói thôi, đây là lí do tui toàn coi phim hoặc đọc truyện bản eng

Chắc có lẽ cũng để máy (google ?) dịch mà không đọc kỹ lại?
cuốn đó xuất bản năm 2000 đó
7L1XX2F.gif
, nhiều thuật ngữ chuyên môn mấy cha nội dịch ra tiếng việt mà chắc khó nên đúng nghĩa khó quá lướt qua luôn
 
Sửa lần cuối:

guest11

Rìu Chiến Chấm
dịch còn kém các bác thông cảm, thấy bài hay thì chia sẻ cho các bác :))
Ai cũng gặp khó khăn dịch thuật, nhất là trong thời gian đầu, kể cả tôi. Điều quan trọng là nếu chúng ta bỏ thời gian chịu khó đọc lại, và sửa chữa trong giới hạn của mình, thì mình sẽ học hỏi thêm được nhiều. Đừng bỏ cuộc. Cố lên.
 

guest11

Rìu Chiến Chấm
khó hiểu
7L1XX2F.gifvẫn ghi nhận tinh thần đóng góp của bạn, mong bạn tiếp tục cố gắng
fV2jNq8.gif
1)
độc giả: không có hại, chất độc giả tạo
độc thiệt: thực sự có hại, phản nghĩa của độc giả

2)
độc giả:
người đọc
độc thiệt: giỏi thiệt, thật sự giỏi

độc giả độc thiệt!:
Người đọc giỏi thật!
 

poiuy

Rìu Sắt
Cái tiêu đề "tại sao chúng ta nên quan tâm đến số nguyên tố" nó không thể hiện nổi bật trong bài.